Oddíl Tuláci
zážitky, přátelství, hry, příroda, dobrodružství, zapomenuté legendy

Cesta kolem světa - letní tábor 1998

Opět neúplný zápis z letního tábora.

Keblov , 15 – 29.8. 1998

Den první, den příjezdový 15.8. sobota

Letos konečně nenastává chaos, jelikož ten jsme si odbyli před týdnem kdy přijeli Pláňata a odjížděl Karlín. Nyní odjiždějí Pláňata domů avií a z Prahy přijíždí zbytek tuláků v počtu 6 lidí. Dnes se nic neděje, je volný den zn. sanitární, děti si dělají své věci mi také. Jediné co se událo vzhledem ke hře je na večerním nástupu rozdělení dětí do družinek.

Večer probíhá debata o uvolnění režimu (přeci jenom ten minulý týden „dělali dospělé“ a nyní se mají vrátit do role poslušných dětí), hlídkování a vůbec tak o organizaci. Zasádními změnami je noční hlídkování s dětmi (2 hlídky děti a 1 dospělých), neomezená večerka (pouze po 22 noční klid) a tak obecně uvolněná atmosféra (až se to obrátilo proti nám).

DRUŽINKA MLADÍ A NEKLIDNÍ HOROŘI
Dádák Konopík Iveta
David Bob Rákoska
Malda Palda Rudá Sonja (Týna)
Evuša Veverka Míra
Kapuca chvíli: Vanda a Míra 2 Wendy
Lucka   Bobek

Den druhý, 16.8. neděle, PŘÍPRAVA NA CESTU

Do světa nelze přeci vyrazit bez řádného cestovního dokladu a tak se nám dopoledne naplnilo úředním shonem. Bylo třeba na pasovém úřadě (Jirka) žádat o vydání cestovního pasu. Nebylo to tak jednoduché, protože nikdo nevěděl dopředu co je nutno na žádost vyplnit. A tak postupným zjišťováním se všichni dopídili že i informace zaměstnání prarodičů a číslo stanu jsou důležité. Postupem času přišel ke slovu i pracovní úřad (Macek – za peníze nutno koupit kolek), fotograf (Jezule – 2 fotky na pas také nejsou zadarmo), úředník (Jakub pak Beruna a falešný úředník Iva – ověření podpisů a prodej kolků) apod. Dá se říci, že před obědem mají všichni vyřízenou žádost k vydání cestovního pasu.

Po obědě při poledním klidu se vyřizují žádosti a nadepisují pasy. Po delším koupání, které je zde na programu skoro každý den nastává prezentace cestovních kanceláří Navždy a Daleko a Malý Princ. Jelikož jsme nějak nepodchytili vhodný okamžik nastal trochu chaos. Nicméně bezproblémů si každý objednával 5 svých zájezdů a na konci se seřadily místa dle úspěšnosti. Prvních 10 míst se vepsalo do aktuální nabídky a to již přišel Dr. Marvin s cestovním agentem Janem Autobusem a zástupcem vítězné kanceláře Navždy a Daleko.

Aktuální nabídka

 • Velikonoční ostrov (až po 20.8.)
 • Tibet
 • Rio de Janeiro
 • Himaláie
 • Řecko
 • Severní pól
 • Egypt
 • Anglie
 • Austrálie
 • Sibiř
 • Atlantida

Následovalo vysvětlování co, jak, kdy a proč. Dopravní agent bude zajišťovat po celou dobu přepravu ze země do země dle tabulky dopravních prostředků. Každý dopravní prostředek je realizován hrou. Aktuální nabídka tvoří cestu kolem světa (země je možné si přeházet, ale u některých je nutné dodržet časové podmínky). Dopravnímu agentovi je třeba nejpozději ráno říci, čím se chceme přepravit do dalšího místa.

Následovala dřevěná brigáda – dřeva ubývá a celý minulý týden neudělal nikdo ani třísku nového dřeva. No šlo jen o to rozřezat a nakrájet to co zbylo po Karlínu za táborem.

Den třetí, 17.8. – pondělí, ŘECKO

Řeckem nás provádí Ája a vydáváme se na Odysseovu cestu jež čítá celkem 10 ostrovů. Před každým ostrovem se dozvídáme jak, že to dle legend bylo a poté následuje hra vztahující se k onomu ostrovu.

Den čtvrtý, 18.8. – úterý, EGYPT

Dnešním průvodcem se nám stává Beruna. Dorazili jsme do Egypta ovšem na druhou stranu Nilu než jsou pyramidy, které jsme přijeli navštívit. Jak se dostaneme na druhou stranu Nilu nám napoví zpráva jež je vepsána do čtverce o 10×10 polích (sloupce A-J, řádky 1–10). Oněh 100 polí je rozčleněno nepravidelně do 4 barev. Každé barvě přísluší jeden pomocník, který sedí kdesi v okolí, na hráčům známých místech. Ke každému je třeba se dostat jiným způsobem (plavání, běh, chůze zpět a chůze z židlí) a u každého je také třeba něco vykonati (sehnat žalud, přelézt kříž z lan, házet papkoule do stromu a odnést židle zase zpět). Za každý takto vykonaný úkol získává aktér jedno vyžádané písmeno (dle souřadnic a barvy). Až nakonec vznikla celá zpráva:

„Pyramidy se vždy nacházely na druhé straně Nilu než se nyní nacházíte. Přeprava proběhne na gumových plavidlech po klidu poo.“

Tedy po poledním klidu nastává závod v plavbě přes Nil. Každá družinka má k dispozici duši a 2 pádla. Jde o to kdo se dostane dříve přes celou nádrž (od mola na louku hada Nidhoga). Připravit, pozor start odstartoval Kuba v 16:00 keblovského času dušaře. A již za 15 minut dorážejí jako první Mladí a neklidní, v závěsu za nimi Horoři a po 5 minutách i Družinka. Jsme tedy na druhé straně Nilu a jdeme kousek na kraj lesa k pyramidě. Sotva začne vyprávění přijede traktor a obrací seno na louce. Je to dřevěná konstrukce, pokrytá celtami a uprostřed leží mumie. Průvodce se rozpovídává o Egyptě v jeho dávné slávě, o víře, způsobu žití a tak obecně. Následuje návštěva pyramidy (hrobky Ramsese Velikého). Návštěvníci se rozhodnou mumii odstranit a vybrat hrobku v čemž jim průvodce nebrání, ale posléze jim oznamuje kledbu, která na ně padla. Odstranit kletbu lze zdárným vyřešením hádanky. Zrovna když z pokladem odcházíme a posádky vyplouvají zpět, traktor končí své představení a odjíždí (mrzák jeden modrej). No nezbyvá než sbalit pyramidu a na čistě egyptském motocyklu značky Jawa se dopravit zpět na základnu.

Večer nezbývalo nic jiného než rozdat razítka do cestovních pasů a čele s dopravním agentem odcestovat dále.

Den pátý, 19.8. – středa, HIMALÁJE

Dneškem nás provede Macek a nutno říci, že výlet bude náročný. Cílem je dobýt jednu z osmitisícovek neznámého jména. Myslím, že o jméno nejde stejně se nám bude točit hlava. Dopoledne probíhá ve stálém přemísťování se z jednoho výškového tábora do druhého a z druhého do třetího a stále dále. Nejdříve trénujeme v základním táboře stavbu stanů a na některé nečekaně přišla lavina (zvěd z jiné družinky – úkolem bylo postavit tak, aby stan i s družinou nebyl zvědem nalezen). Dalším úkolem, který nás přenese dále je lití kotlíků s vodou do jímky, uzlování na laně s upevněným koncem, výroba co nejdelších lan z čehokoliv.

Je po obědě a tak zhůru výše – plavání k duši tam říci modlitbu pozpátku a zase se vrátit, závod o nejrychleji uvařený čaj, který ochutnával i samotný Tibeťan.

Den šestý, 20.8. – čtvrtek, TIBET

Iva, která se stala naším dnešním průvodcem nás prověřila jak po stránce fyzické tak psychické. Dopoledne bylo určeno k technické údržbě tábora – natírání stanů. Což znamenalo spočítat kolik, že toho Luxolu bude třeba, sejmout plachty ze stanů, sestěhovat se do zbylých 19, vypodložit stany – dopolední program a poté natírat. Ještě před obědem probíhá první část dnešního světového putování – Plížení do Tibetu. Vzhledem k tomu, že do Tibetu se nesmí neboť je čínskou kolonií je třeba se proplížit. Vše začíná na molu, kde je třeba se v co největší tichosti dostat na druhý břeh pomocí lana (Míra přetáhl zbytek na druhý břeh po laně (po jednom)). V daném území hlídkují lámové. Jelikož jsou to tvorové klidní a duchovní za nikým se nehoní a v pravidelných intervalech obcházejí svůj rajón. Je třeba se bez spatření dostat do Tibetu, jež je reprezentován viditelně označeným stromem zhruba uprostřed území, kde sedí čtvrtý láma (ostatní 3 hlídkují). Jsi-li spatřen(a) láma si zapíše jméno a poté se vyhodnotí nejúspěšnější družinka.

Těsně před obědem přijel Luxol a odpoledne se mohlo natírat. Potíž byla ve špatně odhadnuté spotřebě barvy, jelikož již za 2 hodiny bylo 30 litrů Luxolu na stanech a to se jich natřelo sotva 11 v jedné vrstvě. Holt smůla, zítra se nakoupí v Praze. Sluníčko popolezlo o několik stupňů na modře vymetené obloze a my se scházíme ve stínu ávie na odpolední čaj na který jsme byli lámou pozváni. Dostává se nám několika slov o životě, která nejsou k smíchu, ale která jsou opravdu vážná a je dobré o nich přemýšlet (výňatek z odborné přednášky). Zhruba po 45 minutách povídání dostává každý obálku, kde je papír a 2 kartičky. Nyní má každý možnost odejít na libovolné místo do lesa (rozumně daleko) a napsat dopis sám sobě. Ten dopis nebude nikdo číst a za rok přijde tomu kdo si jej napsal. Je tedy čistě na něm co si do dopisu napíše. Na ty dvě kartičky, které do obálky nepatří si každý nakreslí 2 nejdůležitější věci ve svém životě.

Pomalu, ale jistě nám nastává večer. Slunko již posledními paprsky olizuje horní kraj louky a skoro zachází za horní les. Světlo je střídáno šerem a později tmou. A nyní nastává ta pravá situace na hru zvanou Čarodějnice. Tu ztvárnila Iva a jde o to že všichni se postaví do řady zhruba u hangáru se zapálenou svíčkou. Úkolem je dojít k prvnímu kruhu (ohniště s hořícím ohněm) a zde se rozhodnout, kterou ze dvou dříve nakreslených věcí nejdůležitějších v životě obětovat. Tu po úvaze hodí do ohně. Dále pokračuje k dalšímu kruhu, osvětlenému svíčkami ve sklenicích, kde si dle své momentální nálady má možnost vymodelovat sochu (Beruna). A posléze se vrací zpět na začátek. Čarodějnice prochází územím a řinčí hubebním nástrojem a koho uvidí, že se hýbe tomu sfoukne svíčku a ten je vyřazen z kola.
To bylo tedy naše pojetí Tibetu. Proclení a doprava následovala až další den.

Den sedmý, 21.8. – pátek, AUSTRÁLIE

Dnešního průvodce nám ztvárnil opět Macek.
Pomoc – tento den jsem byl s Jirkou pro barvy v Praze a odvést materiál do Lhotky. Nejsem tedy schopen cokoliv o tomto dni říci.

Přijíždíme téměř již pozdě protože večerní kino začíná v 19:30 v Dolních Kralovicích. Po bleskovém vyložení věcí z Prahy naskakujeme zpět do avie a uháníme směr kino. Na otázku, položenou místním v Dolních Kralovicích: „Kde tady máte kino?“, se nám dostalo odpovědi …

Den osmý, 22.8. – sobota, VELIKONOČNÍ OSTROV

Ještě včera před odjezdem na velký výlet byl Michal obeznámen se skutečností, že ta malá souška za barákem bude použita na sochy z Velikonočního ostrova. Pravda malá souška.

A výsledek?

Počasí bylo týden skvělé až vedro, ale za to druhý týden si to nahoře spletli a poslali nám jeden týden z listopadu. Letos má to bodování spíše informativní charakter, ale budiž.

Jméno Celkem bodů Pořadí
  Celkové Úklid V družině Ve službě
DRUŽINKA 8432 3 3
Malíček 492 8 4 2  
Dáda 492 8 8 2  
Evuša 492 8 4 2  
David 521 5 2 1  
Lucka 463 11 5 3  
Kapuca 492 8 6 2  
MLADÍ A NEKLIDNÍ 9261 1     2
Konopík 596 2 6 2  
Bob 516 6 9 4  
Veverka 605 1 7 1  
Paleček 559 4 5 3  
Vanda 220 12 5  
HOROŘI 8806 2     1
Solárka 515 7 5 2  
Iveta 586 3 3 1  
Rákoska 515 7 1 2  
Míra 473 10 4 4  
Bobek 515 7 9 2  
Wendy 486 9 2 3  

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Kalendář akcí

««« listopad 2022 »»»
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Všechny události

Dnes je: 28.11.2022
Svátek má: René
Zítra slaví: Zina

Narozeniny slaví

26.11. - Timur (15)
05.12. - Vojta Beg. (17)

Jsme členy


Podporují nás

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy