Oddíl Tuláci
zážitky, přátelství, hry, příroda, dobrodružství, zapomenuté legendy

Kámen mudrců - jarní tábor 1999

Dědov, Klučanka, 6. – 13.2.1999

Tak se zase rok s rokem sešel a celá banda se vydala na jarní tábor. Letos opět jako před dvěma lety do Dědova u Broumova. Patrně nejvíce dala letos zabrat organizace před táborem kdy se každý den měnil (bohužel klesal) počet účastníků, kteří odpadávali jako švestky vlivem řádící chřipkové epidemie. Takto odpadla i Jíťa jakožto zdravotnice a Michal s Vaškem těsně před odjezdem. Díky majiteli objektu jsme neplatili stornovací poplatky za oněch 23 lidí co nám chybělo do nasmlouvaného počtu 70 lidí. Jak si jistě dobří matematici briskně dopočítají bylo nás 47 se vším všudy.

Dalším problémem se zdálo býti, že dospělí, kteří letos s bandou dětí vyrazili se navzájem moc neznali. Žádné odhady se neprojevili (spíše pozitiva), komunikace fungovala bez problémů akorát ty „pípáky“. „Pípák“ jest zařízení, které vás upozorní, že vás někdo hledá a to byl právě zde problém, jelikož jsme neustále někoho hledali (po baráku). Na otázku: „Kde je ten a ten či ta a ta“ se mi dostávalo na každém metru chodby či schodiště jiné odpovědi. To byl tedy jediný „skoroproblém“.
Cesta proběhla bez větších problémů a již hodinu po příjezdu mají všichni plné žaludky a úspěšně si povlékají postele většinou ve svých pokojích. Nastává sice mírný chaos v umístění účastníků, ale nic závažného. Ono umístěte 47 lidí do objektu kde je cca 130 míst, uznejte, že to dá fušku. Již z pohledu ven se dalo posoudit, že nedostatkem sněhu trpět nebudeme a nemýlili jsme se.

HRA

Již samostný název Kámen mudrců dosti napoví o obsahu hry. Šlo o hledání návodu na výrobu kamene mudrců jehož tajemství objevil magistr Edvard Kelly za dob císaře Rudolfa II na jehož dvoře působil. Hra má historický podklad, ale provedení je čistě dnešní. Proto je možné, že historické postavy používají věci, které jsou z historie neznámé. Každé ráno se na nástěnce měl objevovat deník který nastiňuje činnost pro daný den ovšem v historickém pojetí. To vydrželo první dva dny, poté přestal být o deník zájem a tak jej dostávali ke čtení pouze Ti, kteří o něj projevili zájem. Důležité věci z deníku byly řečeny vždy na ranním sezení. Hlavní postavou je průvodce, který vede skupinky za tajemstvím kamene mudrců. Průvodce nás vede dějem hry (ten popisuje skutečně to co se bude dít), od něj se dozvídáme kde jsou ukryty listiny pro výrobu onoho kamene. Je sice pravda, že ve výsledku viděli děti průvodce jen jednou, ale řekl bych, že jim to stačilo. Za každou část hry (dop./ odp.) získáme část zprávy jež popisuje výrobu kamene. Těchto částí bude celkem 8 a každá bude podána jinou formou. Cílem je získat a dát dohromady kompletní zprávu o výrobě kamene mudrců a ten poté vyrobit. Všechen potřebný materiál bude v alchymistické dílně.

SLABÁ STRÁNKA TÁBORA

Slabou stránkou se ukázalo vybavení dětí a bodování. Vybavení dětí bylo opravdu úžasné a dokonalé tak na letní tábor, ale ne na jarní tábor, který se koná v únoru při –10 stupních a 1 metru sněhu. No a bodování začlo jako každý rok akorát termín aktualizace bodů se stále prodlužoval. Nicméně body byly nakonec sečteny a zveřejněno bylo pořadí družin i dětí. Ocenění bylo plánováno ve formě elixírů různých barev. To bylo dodrženo pouze s tím rozdílem, že každý dostal na konci 4 barvy, které se podařilo za celý týden (místo 12) vyrobit. Pozitivní bylo, že to nikomu vůbec nevadilo, protože nevěděl jak to mělo být doopravdy.

NÁSTUPY

Nevzpomínám si ani na jeden, což je způsobeno tím, že žádný nebyl. Vzhledem k venkovním teplotám stále pod nulou se „nástupy“ konaly vždy po jídle v jídelně, kde všichni chvíli počkali a dozvěděli se o co jak.

VEČERNÍ PORADY

Začínali nezvykle brzo (kolem 10) a zajímavé je, že ani jednou nebyl použit rámcák. Vždy ten kdo měl danou etapu řekl co se bude dít, co od koho chce a kdo má volno a poté se řešili věci typu – co s načatým večerem apod. Zavedli jsme si zvláštní papír se jmény kam se každému evidovali čárky za nepochopení. Shodou okolností měl rámcák nejvíce čárek, druhý byl Michal, který se letos nezúčasnil.

ÚVOD DO HRY

Probíhá na louce za barákem. Zhruba uprostřed je císařova ložnice kde císař spí, je totiž noc. Za ložnicí stojí komorník se svíčkou a hlídá. Služebnictvo není na place, je někde zalezlé. Z dálky za barákem se začíná ozývat hudba, létají světlice a přichází magistr Kelly se svým doprovodem, který vláčí jeho zavazadla. Císař se vzbudí křikem a volá služebnictvo. Prostor se osvětluje připravenými světly, hudba sílí. Komorník vysvětluje císaři co se to děje, služebnictvo kmitá a obléká císaře, aby byl připraven přijmout Kellyho. Ten se mezitím setkává s dvorním astrologem, a vítá jej služebnictvo až poklekne před samotným císařem, kterému předává dary. Ten chvíli lamentuje nad způsobeným hlukem, ale poté se již dává s magistrem do řeči ohledně jeho činnosti u císaře. Byl pozván aby se podílel na odhalení kamene mudrců. Chvíli spolu konverzují a v tom se ozve rána (petarda). Světla zhasnou, hudba a hlasy ztichnou. V tom se rozsvítí světélko na opačné straně a tam stojí průvodce, který vypráví co se stalo, jak Kelly a jeho slavný kámen dopadl, jaké je naše role apod. Také dostává každý obálku – kde má úvodní list a glejt pro vstup do laboratoře. Vzhledem k tomu, že sněhoprší přesouváme se na dokončení úvodu do jídelny.
Zde jsou děti rozděleni do družin, dle barev na obálkách, které dostanou, je jim vysvětlen princip jejich celotýdenního snažení a poté s úprkem odbíhají hrát ping-pong, který se stává dvorní hrou tohoto týdne.

CELÝ DEN 1

Družiny potřebují najít cestu značenou magickými znameními. Proto čtyři družiny odcházejí po magickém znanemí na různé směry. Cestou nacházejí na stromech písmena a číslice a zbytek těchto kartiček získávají ve hře, která se koná na konci cesty. Složením kartiček dle čísel získají heslo. Na konci zpáteční cesty (tedy u schodů do baráku) leží listina. Obsahem je nějaký divný text a chybějící slovo (to je to co cestou sesbírali) a popis co z listinou. Dle listiny dojdeme na dané místo a dále se zachováme se jak praví a přečteme obsah. Probudíme ducha. Duch s námi prohodí pár slov a dále jak praví deník je třeba listinu spálit. Duch si od nás nechá vysvětlit jak vypadá dnešní svět, co se děje a tak. Rozděláme tedy oheň a za úplného ticha listinu spálíme. Poté vyšleme signál takový, který nám prozradil duch. Na oplátku je nám informace kde se nalézá první část zprávy. Je před barákem v hromadě udusaného zmrzlého sněhu a je to plechovka s betonem. Odpoledne máme určeno na hry prověřující odvahu a bojovnost jednotlivých družin. Za každou hru dostanou část náčrtku, kde je ukryta další část listinu pro výrobu kamene. Již se projevuje nešťastné rozdělení družin, jelikož velcí jsou otrávení, že se musí tahat s malými a těm vadí, že je všechno rychlé a nepochopitelné. V noci tedy všechny budíme a na chodbě sedí císař, který všechny přerozděluje, tak že od teď máme dvě družiny malých a dvě družiny velkých. Ukázalo se že to výrazně zlepšilo náladu všech zúčastněných a příště s tím již odjedeme z Prahy.

CELÝ DEN 2

Vydáváme se na cestu, která nás snad dovede k dalším ingrediencím. Postupně procházíme cizí země, mezi kterými se přepravujeme dopravními prostředky realizovanými hrami. S výpravou putuje cestovní agent, který přesouvá skupinky mezi jednotlivými zeměmi. Výsledkem je že každá skupinka získá pytlík sádry. Jelikož je celkem zima a všichni jsou mokří zůstáváme odpoledne v baráku a konají se hry všeobecné zábavy, které vyhlásil sám císař Rudolf II. Všechny děti dostávají čas zhruba 2 hodiny připravit si firmy poskytující různé služby. Samozřejmostí je registrace na obecním úřadě, kde získají povolení o činnosti. Za ony dvě hodiny si dospělí berou peníze, realizované zátkami (máme jich cca 2000) a jdou využívat služeb dětí. V závěru odpoledne si děti za utržené peníze jdou užívat do ostatní firem. Všichni jsou spokojeni a doporučuji saunu.
Večer máme na programu vaření půlnočního elixíru, kterému předchází návštěva každé družiny v alchymistické dílně. Bude se hodnotit rychlost přípravy, zahlazení stop po ohni a, zda družina objevila ohniště ostatních.Večer uvádí Alexandro Scotta (též astrolog a hlavní sok Kellyho). Za uvařený elixír dostává každá skupinka další pytlík sádry. Družiny malých dětí nedělají oheň, ale chodí noční loukou po pohádkových bytostech, které je vždy nasměrují dále, kde pak naleznout co potřebují.

CELÝ DEN 3

Na dnešním programu je něco ve stylu pevnosti Boyard. Na louce za barákem a prostě kolem baráku v neprošlapaném sněhu je několik stanovišť a každá družina musí splnit úkoly na každém stanovišti. Za každé prošlé stanoviště získá družina jednu indicii. Z indícií lze složit výsledné heslo, na základě kterého získá družina další část zprávy vedoucí k výrobě kamene mudrců.
Jelikož se hra protáhne o přes oběd do odpoledne není již rozehrána další etapa. Ve zbylém čase se družiny střídají v alchymistické dílně a dle získaných, rozlutěných částí návodu na výrobu kamene vyrábějí formu ze sádry. Odpoledne je též věnováno přípravě divadla, které vrcholí večer a je se opravdu na co koukat. Témata jsou následující:

* Sněhurka a 7 trpaslíků
* Bevery Hills 90210
* a ještě dvě další

CELÝ DEN 4

Dnešní dopoledne bylo ve víru jistých věcí, které již nejsou tak aktuální protože si je nikdo nepamatuje. Bohužel následuje až odpoledne. Odpoledne je rozděleno dle družin. Malé děti jdou řádit na svah, bobovat a sáňovat a velcí odcházejí nad bobovací louku sehrát si zajímavou hru. Rozdělí se do skupinek a každá si určí nějaké jméno a vyrobí si každý další 2 nohy (2 ruce, 2 nohy + ty vyrobený). Hlavní mravenec vyhlásil v lese každoroční soutěž o nejpracovitějšího mravence a nejlépe vyřešené mraveniště. V čem spočívá hra. Na louce jsou vyznačena dvě místa kde mají stát mraveniště a dále je vyznačena trať, která vede od těch míst někam do nikam. První hodina hry je věnována sbírání materiálu, tzn. že každá posádka musí na své místo snosit z okolí co největší množství materiálu, který se hodí na stavbu mraveniště. Materiál je přesně určen a jsou to tzv. mravenčí cihly což jsou klacky zhruba metrové délky. Po hodině těchto zuřivých příprav následuje odpočinek a nabírání sil na druhé kolo. To spočívá v tom, že po vyznačené trati musí skupinka přenést materiál na další místo kde bude mraveniště teprve stát. Ovšem mravenci chodí po všech šesti a náklad nosí na zádech. Tedy klacek na záda a hezky šupky vyrazit po trase na další místo. Max. 3 mravenci mohou být však ze skupiny na trati. Ostatní mohou povzbuzovat a také na konci cesty stavějí z klacků ono mraveniště.
Večer se všichni ponořili do tanečního večera. V rámci toho se konali různé a všerůzné hry typu držení jablka mezi čely, hledání druhého dle zvuku apod.

CELÝ DEN 5

Dnešní odpoledne je celé věnováno výrobě kamene mudrců, který bude potřeba na zítřejší cestu k pokladu. Kámen vyrábí postupně každá družina v alchymistické dílně. Základní surovinou je cín, který se taví v tavící nádobě a lije se do sádrové formy. Ještě než cín zatuhne udělá se do něj díra, aby bylo možné jej zavěsit.
Večer cestujeme do Egypta pro svítící kamínky, které jsou potřeba pro vyzvednutí pokladu. Je připravena cesta podle obrázků, která je celkem dlouhá a proto malé děti ji absolvují ještě za světla a větší již za tmy a o to je to pro ně zajímavější. Na konci cesty získala každá družina svítící kámen, který je potřebný pro oživení Golema jež hlídá poklad.

CELÝ DEN 6

Dopoledne procházejí družinky malých dětí pohádkovou říší, kterou pro ně připravili velcí a odpoledne následuje cesta za pokladem, která vede po značeních až do místních horních lesů. Golem má ve svém celkem velkém území uschován poklad. Golem poklidně spí pod skálou a čeká až bude oživen. Po oživení vyzývá všechny aby hledali v území poklad a jeho nalezení na sebe nenechá dlouho čekat.
Družiny velkých dětí mají program poněkud odlišný. Mirek jim připravil celkem náročnou cestu s ještě náročnějšími úkoly, což je velice potěšilo, ale na druhou stranu na to dlouho, opravdu nezapomenou.
Večer probíhá vyhodnocení celého bodování, předání pamětních listů, které jsme tvořili několik poledních klidů před a vypuknutí obecného chaosu v průběhu posledního večera. Jelikož večerka nebyla vůbec omezena, někteří jedinci držely stráž až do rána. Kolem páté ranní málem rozbili okno nepříliš nadšení pekaři jelikož zajeli avií k baráku a již se nedostali zpět. Holt napadlo přes noc pár cm sněhu navíc (cca 40) a oni na letních gumách bez lopaty, no comment.

ODJEZD

Na straně příjezdu autobusu a odjezdů dětí bez problémů, ale na straně odvozu některých věcí se vyskytly problémy jelikož jsem dorazil do Prahy až hodinu po příjezdu autobusu.
Jinak bez problémů jen trocha sněhu navíc.

MOBIL

Marodka s ošetřovnou byla zřízena ve druhém patře, kde jinak nikdo nebyl. Jelikož měl na marodce mobil nejlepší signál stala se z ní telefonní budka. Každý večer když Simona vybírala vzkazy ze svého telefonu jsem v napětí očekával kolik, že jich bude od Michala. Nikdy nezklamal vždy tam alespoň jeden byl. Už z tohoto důvodu bych si číslo svého mobilu tajil jako tají NATO svoje plány.

ZDRAVÍ

Vzhledem k tomu, že z Prahy odjíždíme v době chřipkové epidemie, čekáme kdy začne být více lidí ve stavu marodném než zdravém. Hurá, hypotézy se nepotvrdily, zřejmě baktérie bacilovité nečekaly takovou zimu a přívaly sněhu, které na nás v těchto krajinách čekaly. No v půli týdne nezbylo než vyzkoušet zda startuje vozidlo a vyjet směr nemocnice a nákup věcí do lékárny. Pokus byl planý a tak děti zde sehrály důležitou roli v roztlačování. Vše vyřešil až správce se svým autem a tak jsme mohli vyrazit utrácet peníze a k večeru do nemocnice s jednou rukou, která nevydržela rychlou cestu na oběd a jedny záda kterým se nelíbil pád na ledový sníh. Vzhledem k tomu, že jsme přijeli večer doktoři nás přijali chladně. Zřejmě si domysleli, že na děti kašleme a čekáme až jich bude víc na odvoz. ZÁVĚREM …

Všichni byli spokojeni s průběhem celého týdne a to je hlavní věc o kterou jsme se všichni snažili. Díky všem co se o tento týden zasloužili a zvláště díky personálu objektu v Dědově.

Beruna

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Kalendář akcí

««« prosinec 2022 »»»
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Všechny události

Dnes je: 08.12.2022
Svátek má: Květoslava
Zítra slaví: Vratislav

Narozeniny slaví

05.12. - Vojta Beg. (17)
14.12. - Tomáš (19)
16.12. - Dominik (16)

Jsme členy


Podporují nás

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy