Oddíl Tuláci
zážitky, přátelství, hry, příroda, dobrodružství, zapomenuté legendy

Kámen mudrců

Celotýdenní hra použitá na Jarní tábor 1999. Hra se vrací do dob Rudolfa II, magistra Kellyho, kde je snahou hráčů vyrobit kámen mudrců.

Základní informace o hře

Typ celotýdenní hra použitá na Jarní tábor 99
Fyzická zátěž dle etap v průměru 3 – střední
Psychická zátěž dle etap v průměru 2 – malá
Příprava týden
Lidí na přípravu 8
Doba 1 týden
Lidí na hru 8
Počet hráčů libovolný
Věk 7 – 16 let (při jisté úpravě některých her)
Prostředí dle etap
Denní doba kdykoli
Roční doba kdykoli
Materiál upřesněte si dle jednotlivých etap, nejdůležitější jsou potravinářské barvy, baňky na elixíry, cín na výrobu kamene mudrců, potřeby pro tavení cínu, sádra, formy na sádru, kostýmy
Cíl hry středověká atmosféra, život na dvoře Rudolfa II, výroba kamene mudrců
Zdroj oddíl Tuláci, námět z knihy ETAPOVÉ HRY (autor: Šebek)

Motto z Orientu:
Chceš mít ve všem jasno?
Poraď se s mudrcem.
Chceš mít ve všem zmatek?
Poraď se se dvěma mudrci!

Stručná charakteristika hry

Hra má historický podklad, ale některé provedení je čistě dnešní. Proto je možné, že historické postavy používají věci, které jsou z historie neznámé.
Každé ráno se na nástěnce objevuje deník, který psal Kelly ve vězení a nastiňuje činnost pro daný den ovšem v historickém pojetí.
Hlavní postavou je průvodce, který vede skupinky za tajemstvím kamene mudrců. Dalším podstatným členem je duch magistra Kellyho, se kterým máme možnost komunikovat na jednom daném místě pomocí virtuální reality. Průvodce nás vede dějem hry (ten popisuje skutečně to co se bude dít), od něj se dozvídáme kde jsou ukryty listiny pro výrobu onoho kamene. Duch je pouze jakési dokreslení děje a podává nám informace čistě historické.
Za každou část hry (dop./ odp.) získáme část zprávy jež popisuje výrobu kamene (typy zpráv viz níže). Těchto částí bude celkem 8 a každá bude podána jinou formou.
Cílem je získat a dát dohromady kompletní zprávu o výrobě kamene mudrců a ten poté vyrobit. Všechen potřebný materiál bude v alchymistické dílně.
Do alchymistické dílny má přístup každý dle vyhlášky, která je vyvěšena. Každý se musí prokázat císařským glejtem a posléze pouze otiskem prstu. V alchymistické dílně je možné míchat elixíry a různé další věci.

Formy zpráv na výrobu kamene mudrců

 1. zabetonovaná zpráva
 2. papír s šifrou
 3. hlasový záznam (kazeta)
 4. vysílání morseovkou
 5. pouzdro zakopané v zemi – v tom rozstříhané zpráva
 6. datový záznam – disketa
 7. na stromech na kartičkách – poslední část zprávy

Na konci uvedených etap je třeba získat část daným postupem.

Celá zpráva obsahující postup pro výrobu kamene

“Dnes jedenáctého července léta Páně 1596, kdy měsíc je v úplňku, jsem odhalil tajemství výroby kamene mudrců. Kamene, který v sobě obsahuje všechnu moudrost a ten, kdo jej vlastní, je nejšťastnějším člověkem. Proto usedám k papíru a píšu celý postup na výrobu kamene mudrců, abych nic nezapomněl a mohl předstoupit před císaře. Nejdříve si musím opatřit říční oblázek střední velikosti (jako velký vlašský ořech). Do připravené misky naliji trochu vody a za stálého míchání přidávám bílý prášek. Při míchání se nesmí udělat hrudky. Takto připravenou směs naliji do druhé misky, kterou jsem na každém jejím vnitřním místečku vytřel mýdlem pomocí štětce. Přesně i tak musím natřít říční oblázek. Když začne směs v druhé misce tuhnout, vložím do této směsi oblázek. Čekám na její úplné zatvrdnutí. Po ztvrdnutí vyjmu oblázek a bílou hmotu z misky.

Je nutno získat materiál zvaný cín a žíhat jej v tyglíku tak dlouho až začne tát. Pomocí hubičky na tyglíku naliju tekoucí materiál do bílé hmoty. Musím dát pozor, abych si nepotřísnil pokožku, ani šat, protože je tu nebezpečí popálení. Před tím musím bílou hmotu řádně vytřít olejem. Směs začne rychle tuhnout a já musím začít říkat následující slova:

Miluji, miluji lidi a svět
miluji zápas a miluji květ,
miluji Slunce a miluji stín,
miluji snění a miluji čin,
Miluji moře a miluji les,
miluji město a miluji ves.
Co nejvíc beru, bych nejvíc mohl dát,
milován chci být a všechny mít rád.

Tímto způsobem naliji do formy vždy jen trochu rozpuštěného cínu a čekám na ztvrdnutí. Aby mohl míst člověk kámen mudrců stále při sobě, nezapomenu před úplným ztuhnutím směsi vložit do ní malé očko ze slabého drátu, které poslouží pro upevnění na řetízek. Po úplném ztvrdnutí v kámen, jej špičkou nože vyloupnu z bílé hmoty a jemnými pilníčky o brousím.

Kámen je poté možno barevně upravit dle libovůle každého vlastníka.

Srdce se mi svírá, to je totiž celé umění výroby kamene mudrců. O to jsem se pokoušel tolik let a nakonec je ta chvíle zde. Jsem šťasten a kdybych já nebyl živ a někdo mé tajemství našel, ať mu přinese též jen samou radost. Aby má zpověď byla úplná, rozhodl jsem se ještě do posledních řádek svého tajemství napsat, co se mi podařilo nalézt při objevení žíly velkého magisteria pyritu. Při zkoumání této žíly jsem totiž nalezl skříňku vykládanou drahými kameny a uvnitř jsem objevil pergamen o zlatém pokladu rabi Lowa. Myslím, že již ale nebudu mít sílu tento poklad vyzvednout. A docela mám i strach ze slov, které pergamen provází:

“Natažená dlaň stále čeká,až do ní skane krůpěj zlata a smekne se po ní do tmy…”

Komunikace s duchem

Komunikace s duchem bude možná v jistých předem určených hodinách a bude sloužit k získání informací o hře. Duch bude jistá osoba, je vlastně stvořen počítačem a děti s ním budou moci komunikovat, když si nasadí zvláštní helmu na hlavu a sluchátka do kterých on bude mluvit. Místo bude v baráku. Chce to místnost kde bude tma. Bude tam stát nasvícený člověk převlečený za ducha a do sluchátek se bude přenášet zvuk ze zvukovky.

Den nultý – Úvod – Večer

Probíhá na louce. Zhruba uprostřed je císařova ložnice kde císař spí, je totiž noc. Za ložnicí stojí komorník se svíčkou a hlídá. Služebnictvo není na place, je někde zalezlé. Z dálky za barákem se začíná ozývat hudba, létají světlice a přichází magistr Kelly se svým doprovodem, který vláčí jeho zavazadla. Efektní by bylo kdyby magistr přijel na koni. Císař se vzbudí křikem a volá služebnictvo. Prostor se osvětluje připravenými světly, hudba sílí. Komorník vysvětluje císaři co se to děje, služebnictvo kmitá a obléká císaře, aby byl připraven přijmout Kellyho. Ten se mezitím setkává s dvorním astrologem, a vítá jej služebnictvo až poklekne před samotným císařem, kterému předává dary. Ten chvíli lamentuje nad způsobeným hlukem, ale poté se již dává s magistrem do řeči ohledně jeho činnosti u císaře. Byl pozván aby se podílel na odhalení kamene mudrců. Chvíli spolu konverzují a v tom se ozve rána (petarda). Světla zhasnou, hudba a hlasy ztichnou. V tom se rozsvítí světélko na opačné straně a tam stojí průvodce, který vypráví co se stalo, jak Kelly a jeho slavný kámen dopadl, jaké je naše role apod. Také dostává každý obálku – kde má úvodní list a glejt pro vstup do laboratoře.
Až průvodce dohovoří v dálce se rozsvítí 5 barevných světel. Děti jdou k těm světlům, jakou barvou bylo na obálce napsáno jejich jméno. Tam čeká vždy jeden dospělý z oné družinky a posbírá si své ovečky.
Tím máme úvod za sebou a odcházíme domů. Tam ještě průvodce seznamuje s dalšími věcmi spojenými se hrou – dílna, elixíry, duch Kellyho. Tam se ještě později vydáme abychom vyslechli Kellyho jak máme zítra postupovat.

Deník – ÚVODNÍ ZÁPIS

Příběh, který v příštích dnech uslyšíte, se udál v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Jsem šťastný i nešťastný, že jsem to všechno zažil. Má hvězda vysoko a jasně zářila na pražské nebi, ale osud a mé počínání mi připravilo trpké zklamání a hluboký pád. O tom vás budu vyprávět a budu doufat, že se vyvarujete mých chyb. Po dlouhém mučení v Daliborce má paměť ochabla a vyprávění bude nesouvislé.
Léta Páně 1595 jsem přišel do Prahy na císařský dvůr až z daleké Anglie. Moje jméno je Eduard Kelly a zabýval jsem se astronomií, alchymií a dalšími příbuznými vědami. Byl jsem obeznámen s tím, že císař Rudolf II, podobným vědcům přeje a platí jim velice dobře. Proto jsem se i já rozhodl zkusit své štěstí.
Po audienci u císaře jsem byl ubytován v samostatném domě ve Zlaté uličce. Další den jsem přišel císaři objasnit svůj záměr.
“Sire, jsem již velice blízko výsledku dlouholetého pátraní po tajemství kamene mudrců.”
“Budiž, ti přáno aby si na mém dvoře tajemství objasnil až dokonce a já posléze mohl tento kámen využívat.”
Byl jsem zahrnut bohatstvím a přízní císaře. Já však štěstí měl veliké a záhy jsem výzkum dokončil. Však vidinou získání velikého majetku jsem nebyl ochoten tajemství odhalit a dále jsem dělat jako že nic a bral peníze od císaře. Lehce nabyté zlato jsem utrácel v pražských putykách s povětrnými ženštinami.
Časem jsem ukryl své tajemství do listin, které jsem pečlivě ukryl, by je nikdo bez pomoci tohoto deníku nemohl nalézti. Císaře jsem stále držel v nevědomosti by u něj kámen mudrců nabyl ještě větší ceny a já dostal co nejvyšší odměnu.
Nyní se mi rozum kalí a již nejsem schopen dále vyprávět.

Den první

Deník

Jsem již na tom lépe a mohu proto vyprávět dále. Listiny ve kterých je popsáno složení kamene mudrců, jsem ukryl na tajných místech. Cesty k nim jsou pečlivě zabezpečené a vy musíte poslouchat všechny osoby, které na svých cestách potkáte jinak nikdy svého cíle nedosáhnete.
Musíte se vydat na cestu severní cestou a ven ze země děčínskou stezkou. Tam se obrátíte směrem západním. V prvním lese za hranicemi narazíte na značenou stezku. Znaky jsou magické a nesnažte se pochopit jejich význam, jsou příliš složité. Stezka je špatně čitelná a proto budu žádat tajemné duchy by vám byli nápomocni při hledání stezky. Na konci stezky, která čítá spoustu dalších nástrah je listina oplývající magickou mocí – je schopna vyvolat ducha vám potřebného.
Listinu je posléze nutné spálit nad ohněm naprostého ticha. Po provedení je třeba vyslat signál, který byl uveden na listině. Pokud jinak vy se zachováte, zle se vám povede. Poté co odešlete signál bude se dít něco co nemohu předpokládat. To závisí na mnoho okolnostech a ani já učenec nejsem schopen všechny tyto události s přesností určit. FIDE, SED CUI, VIDE.

Dopoledne

Družiny potřebují najít cestu značenou magickými znameními. Je potřeba 5 lidí (pro 5 družin), kteří půjdou a budou značit cestu a na konci cesty si také zahrají. Všech pět cest bude začínat na stejném místě. Odtud ve stejný čas (či 1–2 minuty po sobě aby se nepletly) vyrážejí družiny po svém magickém znamení. Cestu je třeba pečlivě sledovat, jelikož na nějakých stromech se nacházejí též písmena. Ty si musí družina zapamatovat, protože dohromady dají heslo. Na konci této cesty (může být i dlouhá, ale s mírou (2–3km)) leží listina. Obsahem je nějaký divný text a chybějící slovo (to je to co cestou sesbírali) a popis co z listinou. Zachováme se jak praví a přečteme obsah. Probudíme ducha, který musí být zamaskovaný (cesta musí končit v hustém lese). Duch s námi prohodí pár slov a dále jak praví deník je třeba listinu spálit. Duch si od nás nechá vysvětlit jak vypadá dnešní svět, co se děje a tak. Rozděláme tedy oheň a za úplného ticha listinu spálíme. Poté vyšleme signál takový, který nám prozradil duch.
Nastává další část kdy se nám ozve stejný signál kdesi v dáli (s tím kdo značí cestu a hraje ducha musí jít ještě jeden pro tyto účely). Tímto signálem (píšťalkou) dovede družinu na dané místo, kde se všichni sejdou. Zde čeká průvodce a má v ruce plánek s nějakými mírami. V okolí je zakopáno či ukryto několik pouzder. Každá družina musí hledat pouzdra své barvy. Až jej nalezne (může jich být více) tak získala první část listiny pro výrobu kamene mudrců. Nenalezne–li nebude mít. Pozn. poslední půjde rádce a všechna znamení bude sbírat. Bude sbírat i písmena, která tak jak jdou za sebou si musí děti pamatovat, ale on jim je NEPORADÍ.

Deník

Když navracel jsem se jedné noci domů z jakéhosi freje, šel jsem kolem domu šlechtice pana Korálka z Kralovic. V postranní uličce zahlédl jsem stíny a jelikož jsem byl kryt tmou nikdo si mně nevšiml. Zřetelně jsem poznal že jezdci seskočili právě u onoho domu. V tom okamžiku se pět postav s meči vrhlo na rytíře, který tudy šel. Vrátil jsem se pomoctivše rytíři a jelikož já schopný šermíř byl zadařilo se mi protivníky zahnat četnými ranami. Rytíř zasažen mečem rychle slábl a z prsou mu prýštila krev. Zaklepal jsem na dveře a odevzdal rytíře služebnictvu, kteří jej snad zachrání. Jelikož mám v Praze špatnou pověst, nedaje se poznat mizím ve tmě. Pospíchal jsem kolem radnice s orlojem, který již mnoho let jest nefunkční a není mistra, který by jej opravil. I tento orloj je symbolem nás alchymistů, protože má na sobě řadu tajemných znaků, kterým jenom mi rozumíme. Procházivše kolem orloje, tu náhlým hnutím mysli rozeběhl jsem se k hrobu dávného přítele rabína LÖVA a zde jsem pod jeho opatrováním zanechal další část postupu. Když jsem se přesvědčil, že listina v klidu spočívá na správném, těžko objevitelném místě s klidem jsem zamířil své kroky na Hradčany. Opět cítím, že mi ruka upadá a dostávám opět zimnici. Snad příště….

Odpoledne

Odpoledne máme určeno na bojové hry. Např.

 1. o jeden kámen nebo něco méně než hráčů na povel bereme, kdo nemá tak vypadává, po každé se jeden odebere a jdeme dále
 2. území v lese každý na sobě pásku barevnou, navzájem si strhávají pásky, nutno rozdělit dle věku a síly do kategorií
 3. každý na záda obrázek něčeho a rozmístit se po území. Každá skupina zanechá zapisovatele někde na svém místě. Dá se časový limit a kdo získá více obrázků cizích skupin.
 4. vyšší číslo bere nižší, jednička bere všechny, každý kartičku s číslem a pohybujeme se po území

Za každou hru dostanou část náčrtku, kde je ukryta další část listinu pro výrobu kamene.

Den druhý

Deník

I čas plynul a císař se stával stále více netrpělivým. Jednoho dne si nechal svolat do laboratoře všechny nás alchymisty a přikázal nás by jsme bádali všichni dohromady. Já jsem se jenom smál pod vousy, jelikož všechno toto jsem již znal. Nechtěl jsem se císařovi pochlubit a činil jsem tak z vypočítavosti a čekal až pokusy ostatních budou bezvýsledné. Pozoroval jsem tedy pečlivě co kdo dělá a sám jsem kazil na co jsem přišel. Znepokojil mne však Alexandr Scotta. Byl již blízko mého postupu a tak jsem raději odběhl zkontrolovat listiny. Když jsem se vrátil zpět s radostí zjistil, že Scottovi se pokus nezdařil, zapomněl na jednu důležitou přísadu. Ovšem Scotta nelenil a oznámil svůj neúspěch císaři tak, že ten okamžitě vyslal výpravu do cizích zemí, kde se nacházejí důležité ingredience, které Scotta prý potřebuje.
Nedalo se nic dělat a musel jsem tajně vyrazit na cestu za nimi. Popisovat zde cestu nemá význam, ale vězte, že jednoduchá nebyla a v pozdější době, může skýtat více nástrah.

Dopoledne

Vydáváme se na cestu, která nás snad dovede k dalším ingrediencím. Velcí a větší od skupinek jsou rozmístěni po cestě a představují postupně cizí země, kterými putujeme. S výpravou putuje cestovní agent, který přesouvá skupinky mezi jednotlivými zeměmi (na každý dopravní prostředek je připravena jistá hra). Výsledkem toho bude, že každá skupinka získá pytlík sádry.

Deník

I nudil se velmi císař Rudolf II., jelikož sbírky své plné umění neobnovoval nemaje peněz, alchymisté ne a ne objevit kámen mudrců, či nápoj neviditelnosti nebo snad zhmotnit tmu. Rozhodl se tedy, že uspořádá rytířský i nerytířský turnaj ve všemožných činnostech. Ihned se to rozkřiklo po dalekém okolí co, že to císař chystá a tak ani já nemohl zůstat pozadu, však i umu alchymistického lze bylo možno použíti. Turnaj nemaje žádné opodstatnění (přeci císař neprozradí, že jde o pouhý jednodenní rozmar) shledal se s úspěchem u všech vrstev soutěžících či diváků.
Jelikož byl jsem ve svém oboru dobrým reprezentantem získal jsem vítězstvím další zlato, které jsem opět prohýřil s lehkými děvami.

Odpoledne

Na dnešní odpoledne vyhlásil císař Rudolf hry všeobecné zábavy. Děti mají 2 hodiny na to aby si připravily atrakce pro dospělé. Každý musí získat živnostenský list a začít podnikat v jistém oboru. Po oněch dvou hodinách vyrazí dospělí mezi děti a využívají jejich služeb. Až se mezi děti dostanou peníze mohou jít i oni utrácet do jiných podniků.

Deník

Alexandro Scotta ohlásil konání tajné seance. Ta uskutečnila se ve sklepení domu nejvyššího hofmistra pana ze Šternberka. Alexandro Scotta byl žádán, aby na této seanci předvedl nějaké alchymistické dílko, které nebude předvádět přímo císaři. Měl jsem štěstí, že se mohu této seance zúčastnit a zjistit tak na jakém stupni poznání se nyní můj soupeř nalézá.
Po příchodu všech zúčastněných do laboratoře jsme se dozvěděli že vyrobí půlnoční elixír. Přinesl si své náčiní a rozdělal pod kotlem oheň. Do kotlíku přidával různé přísady, ale o jejich složení odmítl informovat. Když začala odbíjet půlnoc dostoupila směs v kotlíku bodu varu. Scotta nechal směs vařit jen než odbila půlnoc a poté kotlík odstavil. Naplnil jej jinou směsí a vložil do něj oblázek s tím, že se pokusí o transmutaci. Směs uvedl do varu a poté do ní vlil půlnoční elixír. Posléze vyňal z kotlíku rubín velikosti oblázku. Pan Jiří ze Šternberka byl nadšen. Já jsem začal tušit, že moje hvězda pohasíná, ale přesto jsem se zařekl, že tajemství kamene mudrců ještě nikomu neprozradím.

Večer – Půlnoční elixír

Bude se hodnotit rychlost přípravy, zahlazení stop po ohni, zda družina objevila ohniště ostatních. Večer uvádí sám Alexandro Scotta a výsledkem bude, že každá skupinka získá další pytlík sádry na výrobu kamene.

Jeho řeč:

Lidem neschází síla, schází jim vůle, proto i ty zatni zuby, nekaboň se, musíš vstát a tento elixír uvařit. Překonáš–li sám sebe – vytrváš a vše co budeš konat, byť by ti to bylo velice nepříjemné, pro svoji pevnou vůli vykonáš.

Návod: dostanou již před večeří, jelikož se jedná o nějakou vypečenou šifru

Vezmi kotlík, naplň jej půllitrem průzračné a velice lahodné vody ze studánky, rozdělej oheň a vodu začni vařit. Jakmile voda začne vřít, za stálého míchání přidej jednu až tři špetky magisteria pevné vůle. Bude–li vroucí voda malinově červená, jsi pomalu u cíle. Ještě je třeba přidat omamně vonící Thesium alpinium v množství malé baňky, které do řidší bílé látky nasypeš a na chvíli ponoříš do tekutiny, pozor na možnost popálení, a bílý prášek Sacharinium, aby elixír dostal lahodnou sladkou chuť. Jeden až dva doušky stačí k tomu, abys měl vždy pevnou vůli.
Alexandro Scotta

Den třetí – Boyard

Deník

Dnes jelikož příznivá doba jest vydal jsem se na cesty abych ukryl další listiny, které vedou k výrobě kamene mudrců. Pro tyto účely zakoupil jsem truhlu zamčenou několika klíči, přesně sedmi. Ovšem po vložení listiny do truhly jsem klíče rozdal osobám, kterým já věřím a které se navzájem neznají.
Žádná z těchto osob neví od čeho klíče mnou svěřené pocházejí a snažil jsem se by nabyli dojmu, že klíč představuje pouze dar. Jsem nadmíru spokojen s tímto činem a bude pro vás opravdu těžké klíče najít zpět.

Hraje se po družinách, každá družina má celkem 2 hodiny na to aby získala 7 klíčů a následovně hesla aby uhodli heslo konečné. Klíče představují dřevěné kolíky. S každou družinou běží tři organizátoři. Dvacetiminutové rozestupy. Výsledné fujtajblíky se nosí na lžících.

Soutěže – Klíče

 • Mudrc– 1 hráč dostane hádanku v případě správné odpovědi dostane klíč
 • Mistr postřeh – na stole je kolečko v něm klíč na šňůře, hráč ho má chytit dřív než mu s ním „Mistr postřeh“ ucukne. Limit 2 minuty.
 • Vytahování závaží – ve vodě je na velkém kameni přivázaný klíč od kamene vede provaz na břeh, hráč si ho musí přitáhnout a vzít si klíč.
 • Páka – Hráč musí vyhrát v „páce“ pak dostane klíč. Limit 1:45 min.
 • Rybolov – na sněhu je klíč a hráč ho má pomocí prutu s háčkem vylovit. Limit 2:30 min.
 • Lezení na strom – hráč si vyleze na strom pro klíč.
 • Souboj na prkně – hráč bojuje na prkně s holí na obou stranách obalenou, když shodí soupeře může si vzít klíč, který je za ním. Limit 3 minuty.
 • Střelba na plechovky – Hráč musí sestřelit papkoulí plechovky, když je sundá spadne klíč na zem. Limit 3 minuty.
 • Lovení klíče – z nádoby plné obarveného sněhu je nutné vylovit klíč Limit 2:30 min.
 • Humus – Hráč musí vylovit klíč z kýble se zbytky.
 • Uzle – Hráč musí rozvázat 10 uzlů na velkém laně.
 • Přetahování – bez komentáře.

Soutěže – Hesla

 • Prodavač hesel – Hráč dostane 30 špuntů do ruky a musí proběhnout určitou tratí co poztrácí nemůže sebrat. Až proběhne dostane za každé 3 špunty kartičku. K dispozici má deset kartiček, ale jen na jedné je heslo.
 • Ariadnina nit – Hráč musí se zavázanýma očima projít trať vyznačenou provázkem, na konci je kartička s heslem.
 • Běh – Hráč dostane náskok a musí běžet určenou tratí (vyšlapanou ve sněhu), na konci je klíč. Po chvilce ho začne honit soupeř, který ho nesmí chytit.
 • Morseovka – Hráč musí chytit morseovkou vysílané heslo, ten co vysílá je daleko, hráč má k dispozici dalekohled.
 • Loterie – Je 100 kartiček, ale jen na 10 je heslo, hráč má tolik pokusů, kolik hodí 3 šipkami do bejčího oka.
 • Mudrc – Hráč dostane heslo za správnou odpověď.
 • Hledání – V prostoru je skovaná kartička s heslem, hráč má 1:30 min. na nalezení.
 • Řvaní – Hráč musí přejít na druhou stranu rybníka tam dostane heslo a musí ho zařvat na zbytek skupiny. Problém je v tom, že pár ostatních dětí jim to kazí řvaním.
 • Čísla – Hráč musí spočítat příklad s 20 čísly mezi nimi operace ( + – * / ). 10 možných odpovědí, jeden pokus.

Hesla – pro 5 skupinek

 • Pohádka – Erben, mrazík, večerníček, drak, dědeček, popelka, poklad
 • Voda – sůl, led, elektrárna, vír, příkop, ryba, nádrž
 • Věž – Praha, Paříž, zvon, šikmý, hlídka, kostel, schody, šachy, hrad
 • Srdce – láska, krev, pumpa, perník, infarkt, zvon
 • Noha – houba, sádra, baba Jaga, chůze, minout, koleno, stůl

Další náplní dnešního dne je že dle dosavadního sestaveného postupu na výrobu kamene, jdeme vyrábět první část. Tzn. každá skupinka si odlije ze sádry formu.

Večer

Divadlo na téma „Ze života hmyzu“. Téma bylo vyhlášeno již první den aby byl čas na přípravu.

Den čtvrtý

Deník

Již jsem psal že život zachránil jsem jistému rytíři Rabštejnskému. Setkal jsem se s ním v krčmě u Zelené žáby, kde mi poděkoval. I tázal jsem se ho proč v takových pozdních hodinách byl bez doprovodu, jak se na jeho rod sluší.
On mi odpověděl, že je ve službách španělského krále a jako tajný posel přicestovat předat vzkaz císaři Rudolfu II. Ihned mne napadlo jak toho využít a získat zpět u císaře oblibu, nabídl jsem proto Oldřichovi, že schůzku s císařem zprostředkuji.
Celou noc jsem usilovně přemýšlel jak toto setkání provést, ale vynaložené úsilí přineslo své plody.
Následující den přišel Oldřich převlečen za podkoního. Císař se dnes chystá na projížďku a proto si nechal vyvést svého nového arabského koně, které dostal nedávno darem. Kůň byl divoký a nečekaně se vysmekl a běžel přímo na císaře a již mohlo býti neštěstí hotovo. V tu chvíli ovšem přiskočil Oldřich a koně zachytil. Tak si ho císař povšiml a on mohl nikým nepozorován předat císaři poselství.

Dopoledne – Na mravence

Lidstvo se stále žene dále a chce mít společnost stále lepší a lepší. Ovšem lidé se špatně drží na uzdě a je s nimi špatné – pořízení. Vezměte si třeba takové mravence ti jsou poslušní a stále makají na vylepšování svého mraveniště a nezastaví se téměř nikdy. Vžijme se tedy do role mravenců staňme se nachvíli těmi, kteří pracují poctivě a stále bez ohledu na únavu.
Rozdělí se do skupinek a každá si určí nějaké jméno a vyrobí si každý další 2 nohy (2 ruce, 2 nohy + ty vyrobený). Hlavní mravenec vyhlásil v lese každoroční soutěž o nejpracovitějšího mravence a nejlépe vyřešené mraveniště. V čem spočívá hra. V lese je vyznačeno 5 míst kde mají stát mraveniště a dále je vyznačen trať, která vede od těch míst někam do nikam. První hodina hry je věnována sbírání materiálu, tzn. že každá posádka musí na své místo snosit z okolí co největší množství materiálu, který se hodí na stavbu mraveniště. Materiál je přesně určen a jsou to tzv. mravenčí cihly což jsou klacky zhruba metrové délky (plus mínus 2 cm, k dispozici bude měrka). Po hodině těchto zuřivých příprav následuje odpočinek a nabírání sil na druhé kolo. To spočívá v tom, že po vyznačené trati musí skupinka přenést materiál na další místo kde bude mraveniště teprve stát. Ovšem mravenci chodí po všech šesti a náklad nosí na zádech. Tedy klacek na záda a hezky šupky vyrazit po trase na další místo. Max. 3 mravenci mohou být však ze skupiny na trati. Ostatní mohou povzbuzovat a také na konci cesty stavějí z klacků ono mraveniště. Co se bude hodnotit – množství nanošeného materiálu, průměrný čas na přenesení jedné mravenčí cihly.

Odpoledne

Deník

Ačkoli Alexandro Scotta přinesl ze své výpravy podivné žluté květy, hledání tajemství kamene mudrců u něj nikam nevedlo. Císař byl velice zklamán a Scotta mu nesměl delší dobu na oči.
Hledal jakým způsobem si opět navodit císařovu přízeň a tak využil skutečnosti, že si nechává každý týden dělat horoskop, by věděl co ho čeká a co ho nemine. Ohlásil se tedy na nejbližší slyšení u císaře a předvedl mu tajemné zrcadlo, které zjevuje budoucnost. Císař chtěl samozřejmě okamžitě vědět co ho čeká, ale Scotta se vymluvil na to, že toto zjevení lze provést až budou hvězdy ve znamení Venuše.
Nikdy jsem takovéto zrcadlo neviděl a proto když se Scotta účastnil v Praze jakéhosi velikého freje vkradl jsem se k němu do příbytku.
Zrcadlo jsem hravě našel a zjistil že do jeho zadní stěny se daly zasunovat různé obrazy. Když se zrcadlo natočilo zadní stěnou proti světlu obraz se objevil. Čím silnější byl proud světla tím jasnější se obraz jevil.

Dostaneme dopis s pozváním od nějaké osoby či bytosti. Jdeme ji tedy navštívit. Po azimutech a popsané cestě se dostaneme k onomu člověku. Je to starý člověk, který dělal domovníka v domě kde Kelly bydlel. Ve sklepeních tohoto domu se prý nalézá další část zprávy. Dále jdeme po kolíkové stezce, kterou dojdeme až někam kde již není světlo o všichni si musí zavázat oči a dále se pohybují po tmě pouze ten první je vede. Dále již postupují všichni poslepu dle provázků a hledají jakoby ve sklepení domu. Výsledkem je nalezená zprávu zabetonovaná v zavařovací sklenici.

Taneční večer

 1. Tanečníci se pohybují v párech v kruhu tanečním krokem nebo tancem. Hudba se po chvíli přeruší a vedoucí hry vždy oznámí, jaká komplikace nastala a jaké překážky je třeba při tanci překonat. Příklady překážek: zlomená noha dívky, zlomená noha obou, voda, les
 2. Při této hře má každý pár za úkol udržet mezi čely citrón, jablko, pomeranč nebo třeba tenisák nebo bramboru
 3. Hoši odejdou doprostřed sálu. Děvčata se posadí na připravené židle do rohů. Chlapcům se zavážou oči a přidělí se jim zvuk, který bude vydávat jejich partnerka. Na dané znamení musí každá dívka vydávat určený zvuk. Úkolem je v co nejrychleji nalézt své děvče, dále poslepu poznat, o koho jde. Poté co pozná, kdo je jeho partnerka, může si sundat šátek a pár se dává do tance.
 4. Prvním z každého družstva řekne vedoucí nějaký kratší text, který si nesmějí nikam poznamenat, ale snaží se ho co nejpřesněji zapamatovat. Po odtančené taneční skladbě, sdělí první zapamatovaný text druhému členu družstva. až do konce. Poslední členové družstev po tanci již text nepředávají, ale zapíší na papír. Poté se přečte původní text a nově vytvořené texty jednotlivých družstev. To, které je obsahově původnímu textu nejblíž, vyhrává.

Den pátý

Deník

Na císařském dvoře v Praze bylo opět živo a rušno. Do Prahy zavítali dva věhlasní učenci Johanes Kepler a Tycho de Brahe. Tito astronomové začali vykládat císaři jeho osud z hvězd.
K tomu používali různé astronomické mapy na nichž byla zakreslena jednotlivá souhvězdí a zároveň obsahovaly výklad, jaký osud mohou nebeská znamení věštit. Hodně mých kolegů si mylně myslelo, že kdyby se jim podařilo podobné mapy získat mohli by zkusit štěstí u na jiných dvorech. Všichni se proto pokoušeli takovéto mapy získat a Kepler a Brahe si je proto museli pečlivě hlídat by o ně nepřišli.
Jednoho dne jsem hovořil s Keplerem a poté jsem se musel smáti, protože my bylo vysvětleno, že mapa bez dobrých astronomických znalostí, je zcela bezcenným kusem pokresleného papíru.
Proto jsem si tropil úsměšky z touhy mých druhů rychle zbohatnout.

Každá skupina obdrží kopii astronomické mapy, kde bude další a poslední část zprávy ve formě zakroužkovaných písmen s čísly. Ty když poskládají dostanou výslednou zprávu. Jinak dopoledne družinová činnost.

Deník

Po několika rušných týdnech zavládl v Praze opět chlad. Císař opět upadl do záchvatů své nemoci. Stával se zuřivým a žádal okamžité splnění svých rozkazů. Pro nás alchymisty byla již příznivá doba pryč, císař byl nemilostivý, protože hledání kamene mudrců se nechýlilo ke konci. Když jsem viděl, že je doba zlá sepsal jsem svoji závěť a k ní ukryl veškerý svůj majetek zlata a drahých kamenů. Nejvyšší hofmistr, chtěje císaře přivésti na jiné myšlenky dopustil se velikého podvodu, který nás pak všechny stát krk a dobré bydlo. Úředníci opatřili z Egypta do císařových sbírek mumii faraóna. V Praze se jí zmocnil nejvyšší hofmistr a nechal ji zakopat do hrobu u zámku v Brandýse nad Labem. Císaři řekl, že učinil velký objev a to, že v Čechách je pohřben faraón. Císař chtěl být vyzvednutí mumie samozřejmě přítomen a tak za velké slávy byla v Brandýse vyzvednuta mumie faraóna. Však při rozbalování stalo se to co nikdo nečekal a z plátna vypadl papír na němž byl napsán účet který má královská komora zaplatit obchodníkům z Egypta. Císař se strašně rozzuřil a začalo velké věznění a já ukryl svoji poslední listinu do hrobu po faraónovi kde ji zajisté nikdo hledat nebude.

Dnešní odpoledne je celé věnováno výrobě kamene mudrců, který bude potřeba na zítřejší cestu k pokladu. Je nutné již během odpoledne vyvěsit zápis deníku číslo 12, protože ještě dnes se půjde pro svítící kamínky.

Večer jdeme pro svítící kamínky. Musíme se pro ně vypravit až do Egypta, kde tedy zase použijeme pro přesun nějakou vtipnou hru dle určitého dopravního prostředku. A poté po jednom po svíčkách doputujeme až k pyramidě ze které si každý odnese svítící kamínek (natřené fosforovou barvou).

Den šestý – Cesta za pokladem

Deník – POSLEDNÍ ZÁPIS

Nikdo z nás nepočítal s tím, že aféra s faraónem bude mít pro nás takové následky. Císař se najednou začal podrobně zajímat o výsledky naší práce, kam plyne naše zlato a jeden alchymista za druhým opouštěli Prahu.
Někteří tajně předem jiní byli vyhnáni přímo císařem. I já jsem přišel na řadu a byl jsem tázán na kámen mudrců. Já však mluvil vyhýbavě a tak v Daliborce byl jsem uvězněn. Někdo prozradil, že zlato jsem jen prohýřil a bádáním o kameni se vůbec nezabýval. Byl jsem mučen, bych prozradil co jsem učinil ze zlatem.
Neprozradil jsem však nic protože jinak by vyšla na povrch další má tajemství. Můj poklad střeží duch rabiho Löwa. Já jediný jsem našel tajemství jak oživit Golema. Jen ten kdo bude mít můj kámen mudrců a dva svítící kamínky, jej může oživit a Golem mu ukáže cestu k pokladu.
Po dlouhém věznění byl jsem vypovězen z Čech a nemám již sil vrátit se poklad vyzvednouti, píši proto tento deník o mém životě a doufám, že někdo další objeví můj kámen mudrců a prospěje tím všem lidem a jako odměnou mu bude poklad, protože ten bez kamene nelze najít.
Můj příběh nechť je všem, kdo ho budou číst poučením, že o tajemství vědy se člověk musí rozdělit s ostatními, jinak mu přinese zkázu.

Čeká nás cesta za pokladem. Nejdříve teda musíme objevit golema a ten nás poté dovede k pokladu. Dopolední cesta: větší pro malé připraví cestu pohádkovou říší. Babička, pricezna, boj s drakem, prostě co koho napadne.Odpoledne je pak pro všechny připravena cesta ke Golemovi dle různých zpráv a ten nás poté vede k pokladu To by mělo býti již za tmy, aby to mělo ten efekt.
Cesta za pokladem bude pro větší začínat nějakou speciálně připravenou šifrou, kterou budou muset vyluštit aby mohli vůbec vyrazit. Chce to jedno místo kam vede několikero možných cest. Tedy sem máte dorazit, každé skupině mapu, busolu, seznam úkolů a věcí co mají cestou vyřešit.

Organizační tým tak bude mít čas se přesunout na cílové místo kde zahrabe do sněhu namaskovaného Golema, který po příchodu VŠECH skupin obživne za pomocí kamene mudrců a svítících kamínků a povede nás za pokladem. Ten bude ve skalách.

Večer se uzavře se hra zhodnotí se vše co se dá zhodnotit, rozdají se ceny a následuje poslední večer

Denní události

 • Ráno na nástupu komentuje průvodce deník, který je ještě před nástupem vyvěšen. Je třeba jej vyvěsit již v noci, když půjdeme spát aby již ráno byl na svém místě. Přitom řekne v kolik se kde máme sejít.
 • Případné mezery mezi nástupem a začátkem hry vyplní rádci u družin, že s dětmi budou něco dělat.
 • Vždy před vlastní hrou průvodce nebo někdo upřesní pravidla hry a o co se bude jednat.
 • Je–li na den více částí z deníků vyvěšují se vždy všechny části ráno, nebo max. do poledního klidu.
 • Všechny hodnotitelné hry se budou co nejdříve zapisovat na bodovací arch aby ihned bylo vidět co a jak.
 • Večerní program následuje po večeři (cca 20 minut) a probíhá dle toho kdo jej připravil. Po skončení večerního programu bude chvíle kdy se bude moct komunikovat s duchem E.Kellyho. Poté již večerní mytí a první večerka – dále se bude večerkovat v klidu na pokojích kde nikdo nespí nebo v určených prostorech.
 • Každý den se také na nástěnce objeví několikero úkolů na myšlení. Ty budou rozděleny dle věku řešitelů. Kdo je vyřeší získává body pro sebe. Některé úkoly budou též pro celou družinu. Řešené úkoly se budou moci během dne odevzdávat určené osobě, která bude evidovat počet bodů a večer je vepíše do bodovací tabule.

Hodnocení – bodování

Hodnocení se provádí udílením elixírů. Ty se vyrábějí z potravinářských či tiskařských barev. Je třeba předem mít namícháno 13 druhů elixírů v nějakých větších nádobách.
Bodovací arch bude obsahovat u každé skupiny údaje o počtu elixírů za den (dle vyhraných soutěží) a bodování úklidu součtem za celou skupinu, stylem našeho letního tábora. Body z úklidu se budou převádět na elixíry a odebírat nebo přidávat.
U jednotlivců se budou udělovat body, které se budou převádět na elixíry až koncem dne. Jednotlivci nebudou dostávat již body za úklid (to je v rámci celé skupiny), ale za individuální hodnocení her, zvláštní věci (plus či mínus za předem dané věci i nedané věci). Hodnocení jednotlivců za celý den bude určovat počet získaných bodů během dne. Hodnotit u jednotlivců lze tedy haldu věcí.
Body se tedy zapisují průběžně za celý den a další den ráno se řeknou výsledky za předchozí den.
Každá skupina má dále na nástěnce nakreslený kámen, rozdělený na několik částí. Dle počtu vybarvených částí se dá určit jak je skupina daleko od výroby tajemného kamene.

 1. elixír moudrosti – žloutková
 2. elixír života – rumová
 3. elixír štěstí – rumová+žloutková
 4. elixír strachu – tmavě modrá
 5. elixír poznání – hnědá
 6. elixír naděje – zelená
 7. elixír odvahy – hnědá+zelená
 8. elixír mladosti – citrónová
 9. elixír síly – citrónová+zelená
 10. elixír lásky – červená
 11. elixír radosti – fialová
 12. elixír něhy – světle modrá
 13. elixír smrti – černá

Elixíry jsou rozděleny do 4 skupin:

 1. nejvzácnější – lásky, radosti, něhy
 2. vzácné – štěstí, života, moudrosti
 3. drahocenné – odvahy, naděje, poznání
 4. drahé – síly, mladosti, strachu
 5. mimo je zařazen elixír smrti

Které za co:

Družinové oceňování

 1. lásky, radosti – zvlášť cenné za výjimečné věci
 2. něhy, štěstí, života, moudrosti, odvahy – za pořadí v úseku hry (dopoledne, odpoledne), pro celou družinku jeden
 3. naděje, poznání, síly, mladosti, strachu – bodování úklidu
 4. smrti – jako trest

Ocenění jednotlivců – dle počtu bodů získá daný elixír (půjde to odspoda – za 10b. první elixír za 20b. další apod.)

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Kalendář akcí

««« únor 2020 »»»
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Všechny události

Dnes je: 28.02.2020
Svátek má: Lumír
Zítra slaví: Horymír

Narozeniny slaví

03.03. - Honzík (12)
09.03. - David (37)

Jsme členy


Podporují nás

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy