Oddíl Tuláci
zážitky, přátelství, hry, příroda, dobrodružství, zapomenuté legendy

Stezka odříkání

Edice Malé stezky si bere za cíl doplnit a rozšířit znalosti získané v základní oddílové zkoušce.

Milý Tuláku,
vydáš-li se na tuto Malou Stezku, věz, že není jiné na první pohled prázdnější a zbytečnější, neboť nic nového se v ní zdánlivě nedozvíš a nenaučíš. Opak je však pravdou. Tato Stezka učí trpělivosti a sebekontrole, tedy vlastnostem, které mnohým lidem schází. Dozvíš se, do jaké míry jsi schopen poručit sám sobě, jaká je Tvá vůle, zda je pevná a dovedeš se ovládnou, nebo zda je nutné, aby ses takovouto Stezkou vydával častěji. Tato Stezka se skládá z částí zvaných Bobříci (pojmenování vypůjčené od pana Foglara). Bylo by zbytečné vymýšlet od počátku cosi nového, když se tu nabízí slůvko léty a praxí osvědčené. Kdo znáš třeba Hochy od Bobří řeky, můžeš srovnávat, v čem se tato tulácká Stezka od jejich Bobříků liší.

Pro plnění této Stezky platí následující pokyny:

  1. tato, stejně jako jiné Malé Stezky, je dobrovolná. Je však ctí každého Tuláka nezůstat se založenýma rukama a vydat se po ní. Ne každému je dáno dojít k cíli, ale každý má šanci to zkusit!
  2. Bobříků ve Stezce je celkem deset a mohou se lovit v pořadí, jaké si sám zvolíš. Za každého uloveného získáš drobnou nášivku – korálek.
  3. Bobříci, kteří vyžadují plnění mimo oddíl, si sleduješ sám na svou čest. Ty, které lovíš na oddílových akcích, předem oznam náčelníkovi nebo rádcům, není-li přímo v textu dáno jinak. Ulovení každého Bobříka si nech zaznamenat do své Stezky. Náčelník nebo rádce má právo Ti ve sporném případě Bobříka neuznat, nebo zadat úkol navíc.
  4. Tvé lovení Bobříků nesmí být ke škodě ostatních Tuláků, ani nesmí být na úkor Tvého zdraví! Náčelník nebo rádce může ve výjimečných případech Tvůj lov přesunout na jiný termín.
  5. podaří-li se Ti projít tuto Stezku, dosáhneš-li celého desatera, vrátíš korálky, ale místo nich získáš právo nosit znamení Stezky. Proviníš-li se však někdy v budoucnosti hrubě proti některému z Bobříků, Rada Rádců oddílu Ti může znamení odejmout. V takovém případě dostaneš zpět korálky, méně však o ten, proti kterému ses provinil. Chceš-li být opět nositelem znamení Stezky odříkání, musíš onoho Bobříka ulovit znovu.

1. Bobřík hladu

Vydáš-li se ulovit tohoto Bobříka, čeká Tě spousta přemáhání. Celých 24 hodin nesmíš jíst (ani žvýkat žvýkačku). Během této doby však můžeš (a je to i nutné) pít, ale pouze čistou vodu, tedy ani čaj, limonádu atd. Je zakázáno současně plnit pouštního Bobříka. S lovem Ti doporučujeme začít po vydatném jídle, nejlépe po obědě, nebo také po večeři, kdy má Tvé tělo dostatečné zásoby živin, aby bez jakékoliv újmy lov Bobříka přestálo. Pokud lov přerušíš, nebo vítězně ukončíš, vyvaruj se rychle dohnat, co jsi v jídle zameškal! Jez zprvu málo, opatrně a pomalu. Tohoto Bobříka nesmíš lovit, když máš oslabený organismus, tedy během nemoci a krátce po ní.

2. Bobřík pouštní

Je nejbližším bratrem hladového Bobříka. Vydáš-li se na jeho lov, nesmíš během šesti hodin pít jakoukoliv tekutinu. Jíst není zakázáno, ale třeba polévka tekutina je. Ať náčelník nebo rádce na místě podle situace rozhodne, které z dalších jídel je s lovem tohoto Bobříka neslučitelné. Je zakázáno současně plnit Bobříka hladu. Nedoporučujeme tohoto Bobříka lovit např. v parném létě na celodenním výletě. Cílem lovu není trápit se žízní, ale naučit ovládat sám sebe! I zde po úspěšném nebo neúspěšném lovu přistupuj k plným nádobám tekutin se střídmostí. A v čase nemoci a těsně po ní nesmí mít lov tohoto Bobříka u Tebe místo.

3. Bobřík samoty

Lov tohoto Bobříka trvá 12 hodin. Nejlépe se loví na táboře, nebo na chatě. S lovem doporučujeme začít v šest hodin ráno a skončit v šest hodin večer. Tvým úkolem je odejít do osamělého koutku přírody, kde jen stěží můžeš někoho potkat. Je důležité oznámit náčelníkovi, rádcům (nebo rodičům) přesné místo, kde Tě v naléhavém případě mohou najít. S sebou si vezmi: jídlo, vodu, zápisník, tužku, píšťalku a případně knížku. Pozoruj okolí a své zajímavé postřehy zaznamenej. Odevzdáš je po skončení lovu. Ráno cestou na místo a večer cestou z lovu máš vždy půl hodiny, kdy smíš někoho potkat. Usadíš-li se však na místo, nesmí Tě už nikdo spatřit (neskrývej se ale před tím, kdo je do lovu zasvěcen, přichází za Tebou a volá Tě jménem. Jistě tak nečiní proto, aby Tvůj lov pokazil). Stane-li ovšem, že Tě během dne někdo, třeba i cizí člověk, náhodou uvidí, vrať se zpět. Lovit začneš znovu jiný den.

4. Bobřík mlčení

Tohoto Bobříka takřka každý zná. Je to klasický „táborový“ Bobřík. Vydáš-li se jej ulovit, máš za úkol nepromluvit (nevydat žádný zvuk, nezasmát se) celý den, tj. 24 hodin. Nesmíš se však přitom záměrně stranit lidí, ukrývat někam do houštin, nebo na táboře odcházet daleko od stanů, či se zamknout do pokoje a nikoho k sobě nevpustit. Není zakázáno zakašlat, kýchnout, ale i zde je nutné hlasivek použít co nejméně (zkus kýchat bezhlučně)! Přesáhne-li však tento projev nutné meze, náčelník nebo rádce Tvůj lov okamžitě přeruší a musíš začít znovu.

5. Bobřík televizní

Lov tohoto Bobříka spočívá ve zdánlivě jednoduché věci: celých 14 dní nesmíš ani jedenkrát usednout k zapnuté televizi, nebo k videu, či z jiného pokoje vědomě vnímat, co se tam říká. Je to ale někdy těžké, zvlášť když se vracíš domů a v pokoji je zářící obrazovka, nebo když si Tví kamarádi vypráví, co všechno viděli, nebo se chystají sledovat. Sám ale dobře víš, že televize tu není dlouho a dříve se po večerech v rodinách vyprávělo, četlo se a lidé k sobě měli blíž než dnes. Zkus během svého lovu alespoň jedenkrát nabídnout doma ostatním za rozzářenou obrazovku takový večer třeba s rozsvícenou svíčkou na stole a s vyprávěním příběhů, zážitků, historek…

6. Bobřík mlsoun

Máš rád sladké? Mlsáš čokoládu a bonbóny div ne po kilech? Pak právě Tobě je určený lov tohoto Bobříka! Celých 14 dní trvá Tvá zkouška, během níž nesmíš vzít do pusy nic, co je vyrobené z cukru (žvýkačky, bonbóny, čokoláda, dorty, ale třeba i oslazený čaj). Cukr obsahuje i ovoce, ale to během lovu jíst doporučujeme! Přirozené dávky nejsou na škodu, zatímco alespoň jednou za čas nechat své tělo od přemíry cukru odpočinout Tvému zdraví jedině prospěje. Budou-li se Ti doma podivovat, vysvětli, oč se jedná. Je lépe říci včas, než si nechat naložit plný talíř sladkostí a teprve tehdy jej odmítnout.

7. Bobřík skrblík

Určitě máš doma pokladničku, nebo dostáváš peníze a máš šanci si něco koupit. Rozhodneš se však vždy správně a neutrácíš peníze za zbytečnosti? 30 dní máš na lov tohoto Bobříka. Během lovu si veď záznam o každé věci, kterou sis koupil pro svou potřebu. Zbytečností je třeba pytlík bonbónů, brambůrků (nebo-li chipsů), hračka, kterých máš doma stejně dost, atp. Zbytečné není nic, co Ti pomůže, usnadní práci doma, ve škole, v oddíle i jinde, co nasytí Tvé tělo i ducha, například: sešit, blok, tužka, ale i oblečení, rohlík, vhodná kniha, dárek, který někomu jinému udělá radost, atp. Sám jistě přijdeš na mnoho dalších příkladů. Seznam koupených věcí, před tím, než jej přineseš náčelníkovi nebo rádci, nech shlédnout někým dospělým v rodině. Ten ať připojí své vyjádření.

8. Bobřík nepřehánění

Člověk někdy rád popisuje prožitou událost daleko barvitěji, než se ve skutečnosti stala, živí se i tehdy, kdy je sytý, pije ne proto, že má žízeň, ale třeba jen pro chuť, a podobně. A Tulák je také jenom člověk. Než se vydáš lovit tohoto Bobříka, zamysli se nejprve nad tím, kde ty sám přeháníš. Může to být třeba i Tvá nepřiměřená reakce směrem k Tvým rodičům, učitelům, nebo i k rádcům v oddíle. Najdi upřímně příklady šité sobě na míru. Začátek lovu si zapiš do Tabulky a dej o něm vědět rodičům i náčelníkovi nebo rádcům. Lov trvá třicet dní a je pouze na Tobě, zda se s ním vyrovnáš se ctí. Až skončíš s lovem, nech si jej potvrdit doma a potom i v oddíle. Musíš si však být jistý, že máš opravdu právo toto udělat. Pokud víš, že jsi někde něco přehnal, raději sám začni tohoto Bobříka lovit znovu!

9. Bobřík slušnosti

Tento Bobřík je blízkým příbuzným Bobříka nepřehánění. Pro lovce tohoto Bobříka budiž samozřejmé pomoci někomu s těžkou taškou, pustit staršího člověka sednout, atd. Ale také (a to hlavně) tlumit své záporné emoce. Jistě jsou věci, které Tě dokážou rozčílit, vyvést z rovnováhy, kdy se neovládneš a řekneš neslušné nepřiměřené a tvrdé slovo, nebo třeba praštíš s předmětem, který držíš v ruce, či alespoň pěstí udeříš do stolu. Určitě dokážeš uvést spoustu dalších příkladů, které jsi třeba viděl i u svých blízkých. Až se ty sám příště ocitneš v situaci, v níž máš chuť zachovat se neslušně, zkus se ovládnout a třeba hrubé slovo neříct! Lov tohoto Bobříka trvá třicet dní, začátek si poznač v Tabulce a dej o něm vědět doma i v oddíle. Stejně tak učiň na konci svého snažení.

10. Bobřík prospěšnosti

Je blízkým příbuzným Bobříků nepřehánění a slušnosti. Přijdeš-li kdykoliv domů, jistě se najde práce, kterou bys mohl vykonat a ulehčit tak svým rodičům. Ať již to bude venčení psa, úklid, nebo mytí nádobí. Lovem tohoto Bobříka rozumíme celých třicet dní přicházet domů a po úkolech, které máš do školy, být k ruce svým rodičům, kteří budou vědět, co je třeba. Rozumíme tím, že Tvému sednutí před televizi, nebo ke hře musí předcházet přinejmenším zeptání, zda není s něčím potřeba pomoci. Lov tohoto Bobříka neoznamuj dopředu náčelníkovi ani rádcům. Jen si v tabulce označ den, kdy jsi začal. Prospěšný musíš být i na oddílových akcích (ptej se, co je třeba, kde můžeš pomoci, pomáhej, přicházej s vlastními návrhy, atp.) a velcí nebo malí Tuláci musí sami přijít na to, že jej lovíš! Jakmile si s tím někdo z malých bude jist, musí to říci náčelníkovi nebo rádcům. Skončí-li Tvůj třicátý den, nech si jej doma potvrdit. Ale náčelník ani rádci Ti ulovení neuznají, pokud si Tvého snažení nikdo z oddílu nevšiml. Tehdy by Tě čekalo nových třicet dní. Milý lovče! Nepřehánět, být slušný, být prospěšný, pomáhat ostatním, žít pro druhé není jen úkol ke získání Bobříka. Každý by měl být takový nejen v omezeném čase. Nečekej nikdy, až se druhý člověk ozve. Stačí chtít pomoci, chtít se změnit, být lepší, a příležitost spatříš sám.

Dobrý lov !

Milý Tuláku,
až dojdeš na konec této Stezky, až ulovíš všechny zdejší Bobříky, získáš znamení. Věz však, že není důležitějšího znamení, než takového, které nosíš v sobě a ne jen na košili. Měj vždy pevnou vůli, jsi-li přesvědčen, že konáš dobře. Ale uměj naslouchat těm, kteří Ti radí ustoupit, a rozhodni se až po jejich slovech. Mysli srdcem. A slyš ještě, že žádný neúspěch není hanbou, pokud v něm ty sám dlouho nesetrváš. Zkoušej znovu a znovu to, co je dobré. Vytrvej! Tulák se nedá.

Světlo Tvým krokům !
Rada Rádců

Prameny použité při tvorbě této Malé Stezky:

  • Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky (Olympia 1993)
  • Pivec – Kříž: Vlčci (Junácká edice 1990)
  • Vlastní (Michalova) hlava
  • Rada Rádců

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Kalendář akcí

««« únor 2023 »»»
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Všechny události

Dnes je: 06.02.2023
Svátek má: Vanda
Zítra slaví: Veronika

Narozeniny slaví

10.02. - Dominika (17)
11.02. - Maty (19)
15.02. - Mates (27)

Jsme členy


Podporují nás

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 10