Oddíl Tuláci
zážitky, přátelství, hry, příroda, dobrodružství, zapomenuté legendy

Stezka šifrování

Edice Malé stezky si bere za cíl doplnit a rozšířit znalosti získané v základní oddílové zkoušce.

Milí Tuláci!
Určitě každý se někdy dostane do situace, kdy se chce s někým domluvit tak, aby to ostatní nemohli při náhodném zachycení rozluštit. Obsahem této stezky jsou ale i důležitější věci, např. jak se dorozumět na dálku v případě, že potřebujete pomoc. Pro ilustraci zde najdete semaforovou abecedu, vysílání morseovky na dálku a jiné. Někdo by mohl namítat, že v dnešní době telefonů, vysílaček a dalších bezdrátových spojení jsou vysílací metody jako „semafor a morseovka“ zbytečné, ale není to pravda. Těžko každý vlastní vysílačku nebo mobilní telefon, aby jej nosil stále u sebe a v případě potřeby mohl zavolat pomoc.

Na výpravách používáme šifry, jejichž hlavní nevýhodou pro skutečné utajení je jejich snadná rozluštitelnost. Ta je ovšem pro nás naopak podmínkou úspěchu našich her. Představte si, že jednu šifru bychom luštili třeba celou výpravu. Osobně bych tuto výpravu nechtěl zažít. Složitými šiframi rozluštitelnými pouze za pomocí počítačů se samozřejmě zabývat nebudeme. Tento typ šifer se používá převážně v armádě, policii, soudnictví a tak dále. My se budeme zabývat těmi, které nám výpravy i schůzky již činí pestřejší a svůj obzor touto stezkou pouze rozšíříme o různé jejich varianty.

Stezka se opět skládá z různých částí, zvaných Bobříci. Foglarův pojem Bobřík jsme použili již v první stezce a není důvod jej měnit. Pro plnění této Stezky platí následující pokyny:
Tuto Malou stezku může plnit kdokoliv, ať již má nebo nemá hotovou Základní oddílovou zkoušku. Obsah této stezky je rozšířením určité části Základní oddílové zkoušky, což znamená, že obsahuje to, co je ve zkoušce, a věci navíc. Jedno omezení však existuje. Až budeš mít splněnou celou stezku, její splnění Ti bude uznáno pouze v případě, že budeš mít splněné šifrování ze Základní oddílové zkoušky.
Tato stezka, stejně jako většina příštích stezek, především rozšiřuje Základní oddílovou zkoušku. Je dobrovolná a je určena zvlášť pro ty, které šifrování zajímá. Stezka odříkání je ale dle mne velice užitečná pro všechny malé i velké! Správný Tulák přece nezůstane s rukama založenýma v klíně a vydá se na další lov bobříků. I když Tě třeba šifrování nebaví, časem přijdeš na to, že i ono má své kouzlo.
Bobříků je ve stezce celkem devět a není podstatné, jaké pořadí jejich lovení zvolíš. Za každého uloveného bobříka získáš drobnou nášivku – korálek. Na konci stezky pak odevzdáš korálky a obdržíš znamení za splněnou stezku.
Někteří bobříci vyžadují přípravu i pro zkoušejícího rádce. Dej proto včas vědět tomu určitému rádci, že u něj chceš, třeba na příští výpravě, toho kterého bobříka lovit!

Trocha historie nikoho nezabije

Věda, která se zabývá šifrováním se nazývá KRYPTOGRAFIE a její vznik sahá hluboko do historie lidstva. Současně s kryptografií se logicky rozvíjela i schopnost šifry rozluštit, čemuž se odborně říká KRYPTOANALÝZA.
Šifrování je jednou z nejúčinnějších metod ochrany dat. Je to vlastně takový matematický trezor – zprávy se místo do trezoru „zamykají“ šifrovacím klíčem. Kdo ho nezná, nemá možnost šifry rozluštit (kdo nezná kombinaci, nemá šanci otevřít trezor). V různých obdobích lidské historie mělo šifrování a utajování údajů rozdílnou úlohu. Používaly se jiné prostředky a jiné metody. Šifry se stále rozvíjely a rozvíjejí, jelikož když šifru někdo rozluští, je už k ničemu, musí se proto vymyslet něco složitějšího. Proto kryptologové a kryptoanalytici vedou neustálý boj.
Snad první známky kódů se objevily v EGYPTĚ v souvislosti s používáním hieroglyfů. Hieroglyfy nebyly svým způsobem šifrou, účelem nebylo text utajit, ale dodat mu vznešenost. Jako kdybychom řekli „Léta Páně tisícího devítistého devadesátého pátého“, místo „v roce 1995“. Postupně se však začaly hieroglyfy zdokonalovat a vzhledem k tomu, že byly obrázkovým písmem, byly pro ty, kdo neměli vyšší vzdělání, nečitelné. Dá se říci, že klíčem k této šifře bylo vzdělání.
Ve staré ČÍNĚ se kryptologie příliš nerozvíjela. Důvod je prostý, znalost písma znamenala už tak velké omezení počtu lidí, kteří by se psaním zpráv a jejich utajováním mohli zabývat. Je však známa vojenská kódovaná kniha z 11.století n.l. WU-CHING TSUNG-JAO, která obsahovala 40 zpráv. Kódovými výrazy bylo 40 výrazů z jedné básně. Takže např. zpráva:„Pošlete luky a šípy“ byla zašifrována jako: „Ó jak krásně rozvitá je tato růže“.
V INDII se nejčastěji používalo substituce (náhrady) písmene za písmeno, která jsou foneticky příbuzná. Například v češtině by věta: „Včera se oddíl indické jízdy přesunul…“ při fonetické záměně písmen V za F, Š za Č, S za Z, D za T, L za W, I za J, N za M a P za B měla po zašifrování tvar :„Fšera ze ottiw jmdjcké ijsty březumuw…“.

„Kryptografie“ tedy vznikala v různých částech světa u různých civilizací, ale také zanikala s jejich zánikem. Teprve v období renesance se poznatky začaly rozšiřovat, prohlubovat a přenášet z generace na generaci. Avšak, jak je možné poznat, kryptologie se objevila vždy po čase tam, kde se objevil jazyk a písmo. Proto lze právě jazyk a písmo považovat za rodiče kryptografie. Vidíme, že tam kde se objeví kryptografie, zanedlouho vzniká i kryptoanalýza – luštění šifer. Kryptoanalýza je tedy mladší sestrou kryptografie.
Zde historii šifer ukončíme. Nechceme, aby stezka byla vědeckou publikací. Kdo bude mít zájem o podrobnější informace ten si je najde, nebo o ně může požádat mě.

1.BOBŘÍK TULÁCKÝCH ABECED

V historii Tuláků vzniklo několik přepisů normální abecedy, např. cyrilice a Tulácká abeceda, které byly nebo jsou používány na hrách jakéhokoliv zaměření. Tuláckou abecedu již většina z vás zná, ale přesto zařazujeme tohoto bobříka do této stezky, protože jak je známo, objevují se při luštění zpráv většinou pořád stejní jedinci. Nebudeme již uvádět význam jednotlivých znaků, každý má snad tuto abecedu někde napsanou, přinejmenším ve své Základní oddílové zkoušce. Postup plnění bobříka bude následující:
Až přijdeš za někým z rádců, že chceš plnit tohoto bobříka, dostaneš text o 120 znacích v Tulácké abecedě a ten převedeš do normální abecedy a stejně i naopak. A jelikož má stezka v názvu množné číslo dostaneš převést ještě 30 znaků do a z cyrilice. Pro splnění bobříka můžeš udělat maximálně 5 chyb v obou abecedách.

2.BOBŘÍK MORSEOVKY

SAMUEL FINLAY BREESE MORSE (1791 – 1872) byl newyorkský učitel výtvarného umění. Později se zabýval problémy kolem telegrafů a tak v roce 1838 zavedl abecedu složenou z čárek a teček, známou pod jménem „Morseovka“, určenou pro sdělování zpráv telegrafem. Morseovka má značný význam zejména v námořnictví a v armádě. Nejsnadněji se morsevka učí dle pomocných slov, jejichž délka slabik odpovídá systému čárek a teček. Morseovka se většinou používá jinak, než jste zvyklí z výprav. My ji píšeme na papír a následně ji luštíme při různých hrách, ale ve skutečnosti se používá na předávání zpráv na dálku. Proto si při plnění tohoto bobříka vyzkoušíte klasické vysílání morseovky. Pomocí čárek a teček se dají odvysílat i interpunkční znaky, jejichž seznam najdete v závěru tohoto bobříka. Aby šifrování morseovky nebylo tak jednotvárné, je známo velké množství nahrazování teček a čárek. Toto nahrazování (odborně se zve substituce) je nekonečné v počtu možných kombinací a proto zde samozřejmě uvedeme jen malý zlomek z nich.

obrázek
 • převrácená tečka – čárka
 • zrcadlově převrácena
 • les
 • pila
 • malá, velká písmena
 • tráva
obrázek

Jak jsme již naznačili v úvodu tohoto bobříka, hlavní význam morseovky je v předávání zpráv na určitou dálku. To, jak dlouhou, určují pomůcky, které při vysílání použijeme. Na kratší vzdálenost použijeme prstovou abecedu a na větší právě morseovku nebo semaforovou abecedu. Morseovka se vysílá rukama, praporkem, v noci nebo za mlhy světelnými signály a mezi místy, kde není vidět, můžeme použít píšťalku, bzučák nebo jiné zvukové signály. Pokud vysíláme praporkem, měl by být velký alespoň 20×20 cm. Když vysíláme mezi místy, kde je dobře vidět (tj. mohu rozeznat polohu rukou té osoby, od které přijímám zprávu), používáme znaky, které vidíte dole v tabulce. Když ovšem vysíláme za tmy, špatného počasí nebo mezi místy kde vidět není, použijeme kombinace čárek a teček, které vyjadřují důležitá slova a spojení slov, pomáhající nám při vysílání.

 • Začátek vysílání, pozor _ . _ . _ .
 • Jsem připraven, vysílej . _ _ .
 • Rozumím . . . _ . .
 • Čekej . _ . . .
 • Pomaleji _ . _ . _ . .
 • Omyl . . . . . . .
 • Opakuji .. .. .. .. ..
 • Konec vysílání . . . _ . _

Tyto znaky mají pro vysílaní velký význam. V různých knihách se liší názory na počet teček a čárek v těchto slovech a proto říkám, že jsem čerpal z knížečky „Turistika“ (je i v Tulácké knihovně). Stejně jako se tyto znaky vyjadřují čárkami a tečkami, mají své stejné vyjádření i pro vysílání při přímé viditelnosti.

obrázek obrázek

K vysílání, ať již praporkem nebo světlem, je třeba dodat, že konec slova se značí tím, že uděláme 1 kruh, konec věty naznačíme 2 kruhy a konec zprávy 3 kruhy. O morseovce by se samozřejmě dalo psát dál, ale myslím, že jsme toho již řekli dost. Přejdeme k tomu, co čeká každého, kdo se rozhodne bobříka lovit.

Lovení bobříka je rozděleno do tří částí a to takto:

PRVNÍ ČÁST
Je analogická plnění Bobříka Tuláckých abeced. Dostaneš text o 120 písmenech v morseovce a v normální abecedě a tyto texty navzájem převedeš. Pro splnění je povoleno max. 5 chyb v obou zprávách (za chybu se považuje jakákoliv záměna čárky a tečky). V textu mohou být i číslice, ale nebude obsahovat interpunkční znaky.

DRUHÁ ČÁST
Ve druhé části dostaneš textík v morseovce, ale místo čárek a teček budou jiné znaky např. stromy atd. Těch textíků bude celkem 5 a každý bude mít jiné znaky. Nakonec převedeš 10–20 znaků do 3 různých znakových obměn morseovky.

TŘETÍ ČÁST
Třetí část bude patrně nejzajímavější, protože zde prokážeš, jak umíš vysílat morseovku na dálku. Předvedeš 2 libovolné způsoby vysílání na dálku a to jeden za světla a druhý za tmy, přičemž použiješ znaky jako: „Začátek vysílání“, „Konec vysílání“ a další dle potřeby např.„Pomaleji“," Nerozumím" atd. Samozřejmě Tvé vysílané znaky bude někdo z rádců přijímat a poté Ti vyšle odpověď, kterou musíš přijmout.

Tento bobřík je svým obsahem rozsáhlý a možná trochu náročnější (i když morseovku zajisté znáš). Proto můžeš jednotlivé body plnit postupně a v různém pořadí. Korálek za bobříka obdržíš po splnění všech tří částí.

Interpunkční znaky

Zde opět vzniká stejný problém jako u slov pro vysílání. V různých knihách se počet čárek a teček nepatrně liší. Nyní jsem čerpal z knihy „Rozum do kapsy“.

 • Tečka . . . . . . .
 • Čárka , – – . . – –
 • Otazník ? . . – – . .
 • Rovnítko = – . . . –
 • Uvozovky " . – . . – .
 • Pomlčka – – . . . . –
 • Dvojtečka : – – – . . .
 • Středník ; – . – . – .
 • Závorka ( – . – – . –
 • Zlomková čára – . . – .
 • Vykřičník ! – – . . –

3.BOBŘÍK SEMAFOROVÉ ABECEDY

Dalším způsobem, kterým se dají dobře vysílat zprávy na delší vzdálenosti, je semaforová abeceda. Tuto abecedu vymysleli námořníci. Spočívá ve vzájemné poloze rukou vysílajícího. Je rychlejší než morseovka, ale oproti morseovce má jednu nevýhodu. Jestliže na sebe vysílající a příjemce nevidí, nedá se použít.

obrázek

Semaforová abeceda se dá samozřejmě učit písmeno po písmenu, ale existuje lepší způsob zapamatování. Písmena jsou uvedena v řádcích a právě podle nich se je učte. Každý řádek písmen má totiž nějaké společné vysílací znaky. Všimněte si třeba v prvním, kde jsou písmena A-G, zde vždy vysíláme jen jednou rukou a druhá je připažena. V druhém řádku vždy směřuje pravá ruka šikmo k zemi, ve třetím je pravá ruka upažená a ve čtvrté trčí šikmo vzhůru, atd. Dle těchto znaků si lze „semafor“ jednoduše zapamatovat.
Jak vysílat? K vysílání používáme 2 praporky (nebo něco jiného) a za tmy dvojici světel, ale za tmy bude přijímání zprávy složitější, než za světla. Začátek vysílání označujeme písmenem D a praporkem přitom třepetáme. Příjemce musí potvrdit stejným způsobem, že je připraven. Poté, co příjemce odešle signál, že je připraven, začneme vysílat jednotlivá písmena, přičemž za každým odvysílaným slovem opíšeme praporkem jeden svislý kruh. Na to nám příjemce odpoví buď písmenem R, že rozuměl, nebo N, že nerozuměl. V prvém případě vysíláme další slovo, v druhém případě slovo opakujeme.
Chceme-li vysílat číslovky, signalizujeme příjemci znak ZAČÁTEK ČÍSLOVEK, odvysíláme číslice a signalizujeme J, které značí KONEC ČÍSLOVEK (nebo začátek písmen, což je to samé). Číslovky jsou analogické s písmeny A-K (1–0)
Konec celé zprávy ukončíme třemi velkými kruhy. Osvědčuje se, když po vysílání každého písmene mávne příjemce praporkem, že rozuměl.

A nyní k plnění bobříka:
Bobřík je opět rozdělen na části a to na dvě. Pro plnění druhé části potřebuješ někoho na vysílání.
Za druhého můžeš přijmout:

 • rádce
 • někoho kdo bude také plnit bobříka – splníte-li bude bobřík uznán oběma (rádce jen dohlíží)
 • kohokoliv z Tuláků i když bobříka neplní (ten kdo nebude plnit bobříka a bude Ti pomáhat při vysílání, může samozřejmě pro vysílání mít znaky před sebou)

Rozhodneš-li se plnit tohoto bobříka, musíš jej ulovit během jednoho dne.

PRVNÍ ČÁST
Obdržíš text o 30 písmenech a číslech a Tvým úkolem bude nakreslit (symbolicky) postup vysílání, tj. Začátek, přechod na číslovky, ověření správnosti atd.

DRUHÁ ČÁST
Libovolnými pomůckami odvysíláš jednu větu, kterou dostaneš od rádce. Vysílání provedeš tak, jak je popisováno výše. To znamená začátek písmenem, potvrzování, že jsem rozuměl nebo naopak. Až příjemce přijme úspěšně Tvoji větu, vaše úlohy se otočí a ty budeš jinou větu přijímat. Je na Tobě, nebo na vás obou, plníš-li bobříka ve dvojici, čím budete vysílat a jestli se rozhodnete plnit tuto část za tmy nebo za světla.

Z historie vysílání
Ještě než byla známa morseovka, semaforová abeceda nebo vlajková abeceda (pro lodě), používal se tzv. Polybiův čtverec, který vymyslel řecký spisovatel Polybius.
Tímto čtvercem se vysílaly zprávy na velké vzdálenosti pomocí světelných signálů. Písmena abecedy byla vepsána do čtverce 5×5 po řádcích (aby se tam vešlo 26 písmen I a J byla v jednom políčku). Poté byly řádky a sloupce očíslovány od jedné do pěti. Číslo řádku znamenalo počet pochodní v levé ruce a číslo sloupce počet v pravé ruce. Pochodně držel v ruce signalizátor a dle tohoto čtverce vysílal. Polybiův čtverec není sám o sobě šifrou, ale pokud zpřeházíme písmena v tabulce, zprávu přijme pouze ten kdo má pravé uspořádání písmen ve čtverci – tedy klíč.

4.BOBŘÍK PRSTOVÉ ABECEDY

Za další dorozumívací prostředek lze považovat prstovou abecedu. Lze ji užít na dosti omezenou vzdálenost, tak aby byly rozeznatelné prsty na rukou. Většina z vás ji jistě zná, takže víte, že se skládá ze vzájemné polohy prstů na obou rukou. Je to dobrý dorozumívací prostředek, když např. držíte bobříka mlčení, nebo potřebujete, aby vás nikdo neslyšel.
Bobříka budete plnit vždy ve dvojici a to tím, že si sednete na 2 m od sebe a budete si chvíli povídat za pomocí této abecedy. Zde neuvedu, kolik znaků, nebo slov si předáte, to bude záležet na tom, u koho se rozhodnete tohoto bobříka lovit.

obrázek

5.BOBŘÍK INDIÁNSKÝCH ZNAMENÍ

Tímto bobříkem se na chvíli přeneseme k indiánům. O indiánech bylo napsáno již mnoho. Ať již o jejich zvycích, výrobcích, či způsobu života. Z jejich umění žít a přežít v přírodě čerpal nejeden zálesák a vrací se k nim i naše generace. I když by si zasloužili mnohem více pozornosti, my se jich v této Stezce dotkneme jen okrajově (možná bude někdy Stezka zaměřená pouze na indiány, no necháme se překvapit).
Obrázkové písmo vychází z písma starých indiánských kmenů. Tímto písmem se dá pěkně zpestřit program v přírodě. Znaků obrázkového písma je velké množství. Na vánoční výpravě Tolštejn 1994 jste každý obdržel „Lexikon pro turisty a táborníky“, kde můžete nalézt poměrně dosti těchto znaků. A kdo jej (již) nemá, je na půjčení v tulácké knihovně.
Indiáni nepsali své písmo do řádků tak, jak jsme zvyklí, ale do spirály, kterou stáčeli zleva doprava. Naučit se pomocí těchto znaků vyjadřovat zprávy není jednoduchá věc, což můžete vidět na níže uvedeném příkladě. Při luštění musíme sestavit z holých významů znaků celý význam zprávy, což dá někdy dost práce.

obrázek

Příklad: Věta má znít:

" Přítel říkal, že v řece jsou ryby. Šel jsem se k řece podívat a ryby jsem viděl. Náčelník oznámil, že ve čtvrtek bude lov."

Holý význam znaků vypadá takto:
PŘÍTEL – HOVOŘIT – ŘEKA – RYBY – JÁ – CHŮZE – ŘEKA – VIDĚT – RYBY – NÁČELNÍK – HOVOŘIT – DEN HROMŮ – BUDE – RYBOLOV

Indiáni se však nedorozumívali pouze těmito znaky, nedají se totiž použít na vzdálenosti. Morseovku ani semafor neznali a tak používali kouřové signály. Rozdělali čistý silný oheň a pak ho přikryli zelenou trávou a listím nebo shnilým dřevem, takže z něho začal stoupat mohutný sloup černého dýmu. Když rozprostřenou pokrývkou střídavě oheň zakrývali a odkrývali, rozdělili souvislý sloup kouře na delší nebo kratší díly a podle předem dohodnutého klíče si sdělovali zprávy. Zde uvedu základní kouřové signály. Tyto signály používali převážně prérijní indiáni.

 • Jeden souvislý sloup dýmu – „tady je tábor“
 • Dva souvislé sloupy dýmu – „zabloudil jsem“,„přijďte mi na pomoc“
 • Tři souvislé sloupy dýmu vedle sebe – „dobré zprávy“
 • Čtyři souvislé sloupy dýmu vedle sebe – „všichni se dostavte na sněm“

Pro splnění tohoto bobříka musíte napsat jakýkoliv text pomocí indiánských znaků, samozřejmě z hlavy. Text musí být souvislý (napíše-li někdo např. 10× za sebe znaky přítel mluvil, nepovažuje se to za souvislý text). Poté dostanete napsané znaky do spirály a vaším úkolem bude složit z nich srozumitelnou větu.

Nakonec uvedeme znaky, které musíš určitě znát pro splnění bobříka. Naučíš-li se jich více, tím lépe.
Tyto znaky musíš znát pro splnění bobříka, některé z nich si necháme od Tebe ukázat: měsíce a dny, bylo, je, bude, vidět, nalézt, nevidět, slyšet, hovořit, sleduj značky, tudy nechoď, chůze (jít), noc, ráno, poledne, dopoledne, odpoledne, večer, včera, dnes, zítra, půlnoc, já (mně), světové strany, daleko, blízko, muž, žena, dítě, náčelník, strom, les, cesta, tábor, oheň, dobře, špatně, síla, práce, hlad, jídlo, nebezpečí, voda, déšť, vítr.

6.BOBŘÍK POCHODOVÝCH ZNAČEK

Tyto značky se používají již velmi dlouhou dobu. Protože si podobnými značkami sdělovali směr pochodu zálesáci i indiáni, dá se jim říkat Značky pro stopaře. Skládají se z větviček, kamínků nebo se třeba kouskem dřeva vyryjí do země. Jsou tedy výhradně z přírodních materiálů.
Těmito značkami se dá zpříjemnit značení nějaké cesty. Nikdy se však tyto značky nemalují ani nevyřezávají do stromů, do plotů a na stěny domů !!! Nezapomeňte, že správný stopař vždy značky po tom, co splnily svůj účel, zruší. V našem případě, půjde-li po značkách více skupinek po sobě, ruší je samozřejmě až ta poslední.
Bobříka ulovíš tím, že připravíš nějakou hru pro ostatní Tuláky, kde použiješ ty pochodové značky, které máš uvedené ve stezce. Hra nemusí být nijak náročná, stačí na cca jednu hodinu.

obrázek

7.BOBŘÍK TAJNÉHO PÍSMA

Tajné písmo – v našem pojetí znamená písmo, které není na první pohled vidět, ale jistým způsobem ho lze zviditelnit. Suroviny pro psaní tajného písma jsou lehce dostupné. Nejznámější jsou mléko, šťáva z cibule či citrónu nebo ocet. Šťávy z cibule a citrónu používáme nezředěné, protože by pak bylo písmo málo čitelné. Po octu je písmo růžové.
Jak písmo zapsat? Vezmeme čistý papír, který dobře saje. Text píšeme štětečkem nebo čistým perem. Po napsání písmo zmizí a pro zviditelnění stačí papír zahřát nad ohněm, žárem kamen nebo nad plynovým sporákem (pozor, ať vám papír neshoří!).
Pro splnění bobříka stačí, když vyzkoušíš dva ze způsobů psaní tajného písma (např. mléko a ocet). Takto napsané písmo předáš zkoušejícímu a ten ho přečte. Stejně i on Ti dá takto napsanou zprávu a ty ji musíš též přečíst.

8.BOBŘÍK ABECEDY

Tímto bobříkem se dostáváme ke „klasickým“ šifrám. Takové šifry jsou založené na nějakém zpřeházení, posunu nebo záměně písmen základní abecedy. Těchto substitucí je nekonečné množství a jsou různě složité. U abeced se často praktikuje, že místo mezery se píše nějaký znak nebo opakující se sekvence různých znaků. My uvedeme jen ty velice jednoduché.

Část první

 • Text bez mezer: podívejsepodkořenystromu
 • Text se špatnými mezerami: podí vejs e podk oře nystr omu
 • Text pozpátku: umorts yneřok dop es jevídop
 • Středovka: uustob*rnoars – čteme od prostředního znaku postupně, jedno písmeno vlevo a jedno vpravo, řešení: brontosaurus

Šifra má písmena, která do ní nepatří
Správné je:

 • každé druhé písmeno: těáhbqoyrknaíákw – lze samozřejmě použít každé n-té písmeno
 • poslední písmeno každého slova: kost stará Jakub kolo kufr trn kopí šípek
 • první a poslední písmeno: taková baroko Rýn Írák
 • za každé písmeno určité spojení: tgdfágdfbgdfogdfrgdf, řešení: táborník

Různě označená abeceda

1) očíslovaná abeceda – číslovat abecedu, lze různými způsoby

 • nulou či jedničkou počínaje od konce nebo od začátku
 • násobky určitého čísla (A-4, B-8, C-12 atd.)
 • číslování nezačneme 1 ale jiným číslem
 • mezi jednotlivými písmeny určitou konstantu (A-2, B-5, C-8, D-11) – zde je potřeba dohodnout se jakou abecedu budete používat tj. zda ch bude jako c a h, budete-li používat háčky a čárky atd.
 • A-1 , B-2 , ...... , Z-27
 • 10, 15, 4, 10, 1, 15 – indián
 • 2 + 8 =i, 18 – 3 =n, 2 * 2 =d, 5 + 5 =i, 9 – 8 =á, 27 – 12 =n

PETRONILKA – slovo petronilka nahradíme libovolnými znaky (nejčastěji čísla 0–9 nebo 9–0) při šifrování textu místo těchto 10 písmen píšeme nahrazovací znaky. Ostatní písmena zůstávají nezměněna. Př. PETRONILKA – 9H4J 2U79C6 – Ahoj Tuláci,

2) posunutá abeceda

 • joejbo (+ 1 písmeno – posun vpravo)
 • hlbhyl (- 2 písmena – posun vlevo)
 • qlwqzl – obrácená abeceda – místo šifrovaného písmena píšu to, které má stejné pořadí, ale z konce abecedy, př.: h = s (8)
 • řešení: indián

3) číselné zlomky

ABCDE FGHCHI JKLMN OPQRS TUVWX YZ
1 2 3 4 5 6

 • 4/3 1/4 2/5 4/1 4/4 1/4 5/4 1/5 – první číslo je číslo písmene v určité skupině
 • 3/4 4/1 5/2 1/4 4/4 4/1 4/5 5/1 – první číslo je číslo skupiny písmen
 • řešení: moudrost

4) zlomky s písmeny 1 2 3 4 5 6
a A F J O T Y
b B G K P U Z
c C H L Q V
d D CH M R W
e E I N S X

b/1 d/4 a/4 b/5 b/3 b/4 a/6 a/5 c/3 e/2 b/3 – řešení Brouk Pytlík

5) šifrovací kříže

obrázek obrázek

Šifrování dle těchto křížů je velice jednoduché, proto nebudeme uvádět příklad. Kříž si mohu nakreslit jak chci, opět existuje tisíce jiných způsobů.

Část druhá

Abeceda ve tvaru hada
Znamená, že písmena jsou stočena nebo tvarována do různých obrazců, které se čtou z různých směrů. Níže uvedené způsoby jsou jen ty základní, tvary ve kterých můžou písmena být jsou plně v rukou toho, kdo zprávu šifruje (viz. svitek při výpravě za Sněžným mužem).

po řádcích v jednom směru
b r o n
t o s a
u r u s

po řádcích jako hadovka
b r o n
a s o t
u r u s

po sloupcích v jednom směru
b n s r
r t a u
o o u s

po sloupcích jako hadovka
b o s s
r t a u
o n u r

šneci

t n o s s o n t u a s o s u r
o b r u u r b o r u s t o r u
s a u r r u a s b r o n n b a
t o s

řešení: brontosaurus

Hůře rozluštitelné šifry

1) Číselná šifra
Stanovíme si jakýkoliv číselný kód, třeba 21438. Tento kód nadepíšeme při šifrování nad zprávu a přičítáme, nebo odečítáme příslušný počet písmen. Při luštění postupujeme opačně. Bez znalosti kódu NELZE v normálních podmínkách tuto šifru rozluštit. Na to, jak se jednoduše šifruje, je to velice dokonalá šifra.

2143821 43821
číselná šifra ⇒ ejwhtpb wlmtb

Ještě uvedeme jeden typ číselné šifry. Text napíšeme do řádků max. po 10 písmenech. Nad řádkami si očíslujeme sloupce. Šifru tvoříme tak, že dle dohodnutého číselného kódu sloupce zpřeházíme. Při luštění postupujeme opět opačně.

obrázek

řešení: V neděli pojedeme na jednodenní výlet.

2) Šifrovací tabulka
Nad základní čáru a před pomocnou čáru můžeme napsat libovolná písmena nebo číslice. Při šifrování najdeme nejdříve v tabulce příslušné písmeno šifrované zprávy a k němu nalezneme příslušné označení sloupce a řádku. Toto označení zapíšeme do šifry. Při luštění postupujeme opačně. Tato šifra je opět bez znalosti kódu těžko rozluštitelná.

obrázek

3) Šifrovací čtverec
Jednotlivá písmena textu se píší v pořadí, stanoveném čtvercem, který je zároveň čtvercem šifrovacím i dešifrovacím .

obrázek

řešení: vlak jede do Lhotky

 • do čtverce lze napsat libovolná čísla, která ovšem musí mít mezi sebou nějakou zákonitost, aby šla šifra rozluštit
 • toto je obdoba hada

Část třetí

Šifrování s různými pomůckami

1) Šifrovací mřížka (Fleissnerova mřížka)
Tato šifra je zajisté všem známa. Nejdříve si ovšem musíme mřížku vyhotovit. Nakreslete si 2 čtverce rozdělené na stejný libovolný počet sloupců a vrstev. Jeden ze čtverců nakreslete na tužší papír. Z mřížky na tužším papíře vystřihněte jedno políčko. Přiložte ho na druhý čtverec a políčko vyznačte. Postupně otáčejte o 900 doprava a políčka, která se objeví, označte. Tyto označená políčka již nemůžete použít pro výřez. Takto pokračujte, až mřížku dokončíte. Výřezy tvoří právě 1 čtvrtinu všech políček mřížky.
Jak tedy postupujeme při šifrování? Přiložíme vyrobenou mřížku na papír, kde máme nakreslenou rozměrově stejnou mřížku a do políček, která jsou vystřižená, začneme vpisovat, většinou po řádcích, písmena. Poté otočíme o 900 doprava a vepíšeme další sadu písmen. Při luštění postupujeme stejně. Přiložíme mřížku a čteme písmena, která jsou vidět. Poté opět otočíme o 900 doprava a čteme dál.

obrázek

prázdná políčka jsou ta vystřižená, šipka nahoře informuje o směru psaní textu tj. v tomto případě po řádcích

řešení: Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

2) Šifrovací kotouč
Dva kruhy, vystřižené z tvrdého papíru jsou rozděleny na 36 dílků. Na vnějším kruhu je do dílků napsána abeceda zprava doleva a na kruhu vnitřním zleva doprava.
Vnitřní kruh je otočný. Podle určeného klíče, např. A – Y se nastaví kruhy proti sobě a šifrovaný text, vyhledaný na vnitřním kotouči, se nahradí písmeny z vnějšího kruhu. Při dešifrování se postupuje obráceně.

obrázek

Tuto šifru není složité bez znalosti kombinace písmen rozluštit, jelikož každé mu písmenu náleží právě jedno písmeno jiné (posunuté). Je dokázáno, že v každém textu jeu rčité procento jednotlivých písmen a právě dle tohoto klíče lze tyto šifry rozluštit.

3) Šifrovací pravítko
V lepenkovém pouzdře, s obdélníkovým průřezem je zasunuto pravítko, rozdělené na 40 dílků (může jich být i více či méně). V našem případě jsou očíslovány čísly 1–40. Výřez v pouzdře je rozdělen na 26 dílků. Podle určeného klíče nastavíme pravítko a šifrovaný text, vyhledaný na pouzdře, se nahradí číslicemi z pravítka. Při luštění postupujeme opět obráceně.

obrázek

Toto pravítko a předchozí kotouč jen zrychlují šifrování pomocí různých posunů abeced, ale i když někdo kombinaci posunu nezná, není tak složité tuto šifru rozluštit. Naproti tomu bez mřížky text asi jen těžko přečteme, zvláště když je to mřížka třeba 15×15 políček.

Plnění bobříka

Jelikož bobřík patří opět k těm z rozsáhlejších, jeho plnění rozdělíme na 3 části. Tyto části můžeš plnit postupně, nezáleží na jejich pořadí, ani na čase plnění.

PRVNÍ ČÁST
Tato první část spočívá v tom, že obdržíš 5 různě zašifrovaných textů a to pomocí způsobů uvedených v první části. Těchto pět textů musíš rozluštit a poté si zvolíš libovolný text min. o 30 znacích a ten převedeš do tří libovolných způsobů, podobných těm z první části bobříka.

DRUHÁ ČÁST
V druhé části dostaneš trochu zamotanějšího hada a toho budeš muset rozmotat a poté zašifruješ libovolný text min. o 50 znacích jednou z hůře rozluštitelných šifer. Jakou, to je na tobě, můžeš vymyslet i jinou, ale na principu nějakého znakového kódu.

TŘETÍ ČÁST
Ve třetí části bude tvým úkolem vyrobit jednu ze šifrovacích pomůcek. Zde je jedno, která to bude. Můžeš vymyslet i pomůcku na nějakou jinou šifru. Funkčnost této pomůcky předvedeš až budeš plnit tuto část. Rozhodneš-li se dělat mřížku, tak nejméně 10×10 políček.

9.BOBŘÍK VLASTNÍCH ŠIFER

Milý Tuláku, v předchozích osmi bobřících jsi se dozvěděl celkem dost informací o základních šifrách, které se uplatní během her. Není to však téměř nic ve srovnání se šiframi, používanými pro skutečné utajení. Nevadí, protože my takové utajení nepotřebujeme.
V tomto bobříku se již nic nového nedozvíš, ale právě naopak my se dozvíme od tebe. Pro splnění předvedeš tři jiné šifry a jeden způsob vysílání, které buď vymyslíš nebo najdeš v nějakých knihách. Nesmějí to být ovšem šifry ani vysílací způsoby, které jsou uvedeny v této stezce.

Slovo na závěr bobříků

Milý Tuláku vžij se do situace, kdy máš zdárně splněnu tuto stezku a chystáš se organizovat hru pro ostatní Tuláky. Zde je nutné si uvědomit, že ne každý se vydá na plnění této Malé stezky, protože je mu bližší jiná. Proto je třeba dávat pozor při používání šifer při hrách pro ostatní. Použiješ-li některou složitější, nebo stačí i těžší varianta např. morseovky, narazíš patrně na nezájem ze strany druhých, protože nebudou schopni tuto šifru rozluštit. Je to stejné jako když posloucháš něco čemu nerozumíš. Také od toho za chvíli odejdeš, protože Ti to nic neříká. Chceš-li tedy, aby tvá hra měla úspěch, nesmíš přeceňovat síly těch, kteří ji mají hrát a to ve všech směrech (tj. nejen při šifrování). To je jedna z podmínek úspěchu hry. Těch podmínek existuje samozřejmě více.

Milý Tuláku
až dojdeš na konec této stezky, čemuž bude předcházet úspěšné splnění všech bobříků, obdržíš znamení. Prokážeš-li však někdy úplnou neznalost splněných bobříků, bude Ti znamení odebráno. V takovém případě dostaneš zpět korálky, méně však o ten, proti kterému ses takto provinil. Chceš-li být opět nositelem znamení Stezky šifrování, musíš onoho Bobříka ulovit znovu.

Po splnění této Stezky si dovoluji říci, že bys neměl mít se šifrováním v tuláckém pojetí potíže. Jestliže Tě šifry očarovaly natolik, že by ses chtěl dozvědět více, existuje spousta knížek a publikací zabývajících se těmito otázkami dosti podrobně. Pokud se Ti plnění Stezky nebude dařit, nezoufej. Žádná ze stezek není tak složitá, abys ji nakonec nedokázal projít. Nebudeš-li něčemu rozumět, neboj se za kýmkoliv přijít a požádat o radu. Každý potřebuje ve svém životě mnoho rad a ne nadarmo se praví v přísloví: „Žádný učený z nebe nespadl.“ Pokud jedno vysvětlení nestačí, nesmíš se vzdát, ale musíš to zkoušet stále znovu a znovu. Uvidíš, že nakonec se to podaří. To platí nejen v případě této Stezky, ale v celém životě. Toho, co jsi udělal špatně, se příště vyvaruj a to, co je dobré, čiň dále. Přesně takto to dělala příroda, když se utvářel život na planetě Zemi. Hlavně se nevzdávat. Člověk vydrží hodně a pamatuj na to, že Tulák se nedá !

Dobrý lov a světlo tvým krokům !!!
Vybral a sestavil HONZA

Prameny použité při tvorbě stezky:

 • Česká státní pojišťovna 1988 – Zálesácký rok
 • Nakladatelství FIN – Lexikon pro turisty a táborníky
 • Dům pionýrů a mládeže hl.m.Prahy 1989 – Turistika
 • Albatros 1986 – Rozum do kapsy
 • články „Utajené komunikace“ z časopisu CHIP č.6/94 – 11/94
 • vlastní znalosti

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Kalendář akcí

««« prosinec 2022 »»»
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Všechny události

Dnes je: 08.12.2022
Svátek má: Květoslava
Zítra slaví: Vratislav

Narozeniny slaví

05.12. - Vojta Beg. (17)
14.12. - Tomáš (19)
16.12. - Dominik (16)

Jsme členy


Podporují nás

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy