Oddíl Tuláci Malešice

Základní oddílová zkouška

Celou základní oddílovou zkoušku si lze stáhnout v PDF.

1. velká stezka

Většina celého dění v oddíle je jen jiný svět, je to jedno z podobenstvích skutečného světa kolem vás. Zde si můžete tak říkajíc nanečisto vyzkoušet jednání mezi lidmi, emoce kladné i záporné, postoje a role, které budete jednou v životě zastávat, můžete poznat hodnotu přátelství, důvěry, ale i slibů a jejich splnitelnost. Přesto, že zde v našem oddílovém konání nejde pokaždé o život, učíte se plnit sliby, být přáteli, vládnout svým emocím a jednat s ostatními. I když na konci této stezky nebude postavená pro nikoho slavobrána, je ctí po ni jít. Tou největší odměnou může být pro každého pocit, že to dokázal, že se naučil něčemu novému, co může předávat dál, co má smysl a co nás, Tuláky, spojuje při všech našich setkáních kdekoliv. Ať se těchto pár stran ve vašich rukou nestane jen bezcenným popsaným papírem !

Milí Tuláci !

Každý, kdo pravidelně chodí na schůzky našeho oddílu a účastní se výprav a jiných akcí, dozvídá se spoustu informací o přírodě, tábornictví, šifrování, uzlování, zdravovědě a dalších činnostech, které k oddílu patří. Tyto dovednosti si osvojujete během her a potom je také dokážete použít.

Každý však má jinou vůli vědět něco o morseovce, nebo třeba o stromech a ptácích, či o něčem speciálně tuláckém. Každý z vás je osobnost, která touží po něčem jiném, máte jiné představy o své budoucnosti a sníte jiné sny.

Proto jsme seřadili to, co by měl vědět každý, kdo se k TULÁKŮM hlásí. Takovým souborem informací je právě tato Základní oddílová zkouška. Je to První Velká stezka, kterou dostáváte do rukou. Až se vám podaří dojít na její konec, budete na jedné z příštích oddílových akcí vyzváni, abyste předstoupili před Náčelníka Kmene. O této události a vším s ní spojené hovoří poslední bod sedmé části této zkoušky.

Základní oddílová zkouška má celkem sedm částí:

 1. Tábornictví, turistika
 2. Příroda
 3. Zdravověda
 4. Uzlování
 5. Šifrování
 6. Nevešlo se
 7. Tulák se nedá

Pro plnění této První Velké stezky platí následující pokyny:

 1. Základní oddílovou zkoušku dostává každý nový člen oddílu. Ten, kdo se teprve učí číst, zkoušku skládat nemusí, ale může, troufá–li si.
 2. Jednotlivé části stezky není nutné plnit popořadě, jak jsou sepsané. Možné je plnit samostatně také každý bod. Pamatujte však, že čas na její splnění je jeden rok od chvíle, kdy splníte jakýkoliv první bod. Po roce se uzavřou celé splněné části, ostatní úkoly propadají a je nutné je plnit znovu. Na dokončení zkoušky je k dispozici další rok. Nepodaří–li se někomu do uplynutí ani této lhůty dojít na konec stezky, další šanci již nemá a Kmen mu zůstane uzavřen.
 3. Splněním první velké stezky, získáš jisté výhody
  • získáš znamení oddílu s právem je nosit – košile a znak
  • budeš zván na akce, kam mají přístup jen členové Kmene
  • členové Kmene mají v oddílové činnosti řadu výhod – pozdější večerka, přednost v jídelně …
  • splnit první velkou stezku, je ctí každého člena oddílu
 4. Zkoušet z jednotlivých úkolů může kterýkoliv rádce. Většina bodů však vyžaduje přípravu, ptejte se proto včas rádců na cokoliv, než půjdete nějaký bod plnit a než abyste se pozdě divili, co že to nemáte, nevíte a podobně. Stejně tak zkoušení některých bodů vyžaduje přípravu od zkoušejícího. Dejte proto vždy včas dopředu vědět tomu kterému rádci, že právě u něj chcete to či ono plnit.
 5. Každý, kdo je členem oddílu Tuláci, usiluje projít První Velkou stezkou, aby stanul tváří v tvář členům Kmene, nosí na všechny oddílové akce, není–li předem řečeno jinak, Tulácký zápisník, tužku, uzlovačku a na výpravy také kápézetku a učí se znát to nejzákladnější, co dělá Tuláka Tulákem.
 • Kdy, kde, co?
 • 23.02. - 25.02. - Výprava
 • 22.03. - 24.03. - Výprava
 • 19.04. - 21.04. - Výprava pod stan
 • Schůzka - každou středu od 16-18 hod
Slavíme

Dnes je 23. únor 2024
svátek má Svatopluk

Narozeniny
23.únor - Alex (12)
01.březen - Jirka P. (13)
03.březen - Honza (16)
03.březen - Eliška (15)
04.březen - Anička (9)